Gå till innehållet

Förolämpad av chefen, mobbad av arbetskamraten – Så identifierar och motverkar du rasism på din arbetsplats

Rätten att inte behöva uppleva diskriminering är en central värdering i arbetslivet, men alltid blir det inte så. JHL-medlemmar med invandrarbakgrund berättar hur diskriminering känns och vad du kan göra för att hjälpa.

Många arbetstagare har erfarenheter av diskriminering på grund av bland annat språk, klädsel, ålder, religion eller utseende. Det finländska arbetslivet är alltmer internationellt, och en allt större grupp arbetstagare är invandrare i första eller andra generation. Även JHL har tusentals medlemmar med invandrarbakgrund.

Just nu firas den internationella veckan mot rasism och diskriminering. Även alla andra veckor arbetar JHL:s invandrarprojekt för att ingen ska behöva uppleva diskriminering i arbetslivet, varken på grund av etnisk bakgrund eller andra faktorer.

Neleah Kagiri jobbar som projektarbetare i JHL:s invandrarprojekt, och uppmuntrar var och en att ta tag i rasism och diskriminering.

Att motverka diskriminering är, utöver arbetsgivarna, på allas vårt ansvar.

– Vi vill uppmuntra dig som individ att ta en aktiv roll i kampen mot fördomar, diskriminering och rasism, säger Neleah Kagiri, projektarbetare i JHL:s invandrarprojekt.

Läs Päivi Niemi-Laines blogg: Putins beslut är inte din ryska arbetskamrats fel – Ge aldrig efter för rasism

Att komma ihåg!

Invandrarprojektet bad JHL-medlemmar med invandrarbakgrund att berätta vilka former rasistisk diskriminering tar – och hur var och en av oss kan handla för att se till att ingen behöver uppleva diskriminering på jobbet.

Beakta följande saker för att lättare identifiera och motverka diskriminering, om den så riktar sig mot dina arbetskamrater eller mot dig själv. Kursiverade stycken är personliga erfarenheter från JHL-medlemmar med invandrarbakgrund.

1 Ta upplevd diskriminering på allvar

Många ser diskriminering på ett svartvitt sätt: antingen förekommer det diskriminering, eller så gör det det inte. Men ofta är diskriminering implicit, och svår att identifiera och bevisa.  Implicit diskriminering kan inte alltid ens lagen rå på.

Simplifierat: om någon upplever en annans känslor och avsikter som diskriminerande, har det förekommit diskriminering.

Någon kan uppleva diskriminering i en situation som varken lagen eller andra definitioner klassificerar som diskriminerande. Hen kan uppleva rasism som inte ”objektivt sett” är rasism, skriver en JHL-medlem och fortsätter:

Jag vill att arbetsgivare ska vara medvetna om att diskriminering inte enbart visar sig som de allmänt kända formerna av rasism eller den typ av diskriminering som fastställs i lagen.  Även en personlig upplevelse av diskriminering är äkta diskriminering.

2 Diskriminering förgiftar arbetsplatsen

Diskriminering skadar både individer hela arbetsplatser, visar erfarenheterna från JHL-medlemmar med invandrarbakgrund.

Diskriminering påverkar arbetsdynamiken och tär på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagarnas motivation, självkänsla och psykiska hälsa försämras. Om ingen tar tag i rasism och diskriminering kan det leda till bland annat sorg, hat och skam. Dessa kan i sin tur orsaka till exempel depression och högt blodtryck och leda till sjukfrånvaro. Bördan faller slutligen på hälso- och sjukvården.

Diskriminering påverkar individen och arbetsmiljön. Möjligheterna att växa på arbetsplatsen begränsas.

Att uppleva diskriminering orsakar sorg på många plan.

Det är psykiskt belastande och berövar individen hens människovärde.

3 Diskriminering skadar hela samhället

Erfarenhetsexperternas budskap är kristallklart: Diskriminering påverkar inte bara individer och arbetsplatser, utan hela samhället.

Diskriminering hindrar samhället från att utvecklas åt ett sundare håll. Hat, rasism och våld får plats att växa.

Diskriminering splittrar samhället.

4 En jämlik arbetsplats är i allas intresse

En sak är säker även i en osäker värld: en arbetsgivare maximerar sina arbetstagares potential när hen ger var och en av dem lika möjligheter att arbeta enligt bästa förmåga. Jämlikhet, med andra ord.

Medlemmar med invandrarbakgrund har tyvärr även erfarenheter av ojämlikt bemötande:

Min chef använde ett diskriminerande språk och förringade ständigt min arbetsinsats.

Jag vet hur det känns att bli diskriminerad och mobbad av en arbetskamrat.

I värsta fall kan ojämlikheten vara skriande. En arbetstagare berättar att reglerna för coronakarantän inte var desamma för hen som för en kollega med finländsk bakgrund.

Min chef bad mig föra mitt barn som var i karantän till en släkting eller en vän och själv komma på jobb. Jag måste förklara för hen vad det stod i karantänanvisningarna och försvara min rätt att stanna hemma med barnet och distansarbeta. Jag var chockad och ångestfylld varje gång jag fick ett samtal eller ett e-postmeddelande från min chef.

5 Var och en av oss kan ta tag i diskriminering

Att ta diskriminering på allvar är allas rättighet och skyldighet, och en arbetsplats utan diskriminering är till glädje och nytta för alla. JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund säger sig vara redo att göra sitt allt för att diskriminering inte ska förekomma. När problem uppstår hjälper en god självkänsla, men också andras hjälp och stöd.

När jag ser rasism vill jag ta tag i det omedelbart.

Jag strävar alltid efter att göra det tydligt att det är fel och rekommendera att folk bekantar sig med de olika kulturerna i världen.

Det är viktigt att genast ta tag i diskriminering på arbetsplatsen och var som helst annanstans.

När arbetsgivaren är medveten om de många olika formerna av diskriminering kan hen bättre ta tag i diskriminerande interaktionsätt. Personer från olika kulturella bakgrunder borde upplysa arbetsgivarna, eftersom de har de bästa förutsättningarna att berätta vilka former rasism och diskriminering tar. Det finns många sätt att sprida information och göra den tillgänglig för alla på flera språk. Medvetenhet är nyckeln till allt.

Hälsningar till fackförbundet: mer åtgärder för att motverka diskriminering

Fackförbundet har en viktig roll i att stötta sina medlemmar så att de känner sig trygga och uppskattade på sina arbetsplatser. Det har alla rätt till, oavsett bakgrund.

– Som ett fackförbund måste vi kämpa för att personer med invandrarbakgrund inte ska behöva uppleva orättvisa, konstaterar projektarbetare Neleah Kagiri från JHL:s invandrarprojekt.

För ett fackförbund är anställningsförhållandena och anställningsvillkoren i centrum. Kagiri vill påminna om att även antidiskriminering hör hit.

– Många arbetsplatser har officiella regler mot diskriminering och rasism, men de gäller inte alltid i praktiken. Personer som har upplevt rasism och diskriminering hoppas att fackförbundet skulle ta en ännu mer aktiv roll i att säkerställa att arbetsgivarna övervakar att reglerna följs.