Gå till innehållet

JHL:s regionkontor öppnar från ingången av april

Den värsta coronafasen börjar småningom vara överstånden. Vi har nått en punkt då JHL:s verksamhet på plats i regionkontoren småningom kan öppna. Vissa ändringar i öppettiderna blir det ändå.

Coronatiden tvingade bland annat JHL:s regionkontor och förbundskontoret att övergå till distansarbete. Servicen har under coronatiden skötts över digitala förbindelser och per telefon.

Och eftersom coronasituationen i nuläget ser ut att svänga mot det bättre, kan vi återgå till att betjäna våra medlemmar personligen ansikte mot ansikte.

Från och med den 1 april (1.4.2022) kan du sköta dina ärenden med förbundet på måndagar och torsdagar klockan 9-15 på plats på ditt eget JHL-regionkontor.

Frågor som gäller arbetslöshetsskydd besvaras endast av arbetslöshetskassan

Notera att regionkontoren inte längre kan betjäna sina medlemmar i ärenden som gäller arbetslöshetsskydd. Det här beror på bestämmelser om arbetslöshetskassor som Finansinspektionen har utfärdat. Alla frågor som gäller arbetslöshetsdagpenning ska riktas till arbetslöshetskassans egna servicekanaler.