Gå till innehållet

Nya övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn – JHL-medlem, gör så här

Fackförbundet JHL har på nytt utlyst övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn. Förbuden börjar den 4 april 2022 klockan 00.01. Med åtgärderna vill vi sätta fart på de fastkörda kommunala kollektivavtalsförhandlingarna. Läs här hur du ska göra.

De nya övertids- och skiftbytesförbuden inom kommunsektorn börjar måndagen den 4 april 2022 klockan 00.01 och slutar 10 april 2022 klockan 23.59.

Då övertids- och skiftbytesförbud råder ska du utföra endast ordinarie arbetstid.

Under skiftbytesförbudet utförs det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen.

JHL-medlemmar kan byta skift och jobba övertid normalt fram till den 20 mars.

Vem omfattas av förbudet

Förbuden gäller dig, JHL-medlem, som omfattas av något av följande kollektivavtal:

  • allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
  • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
  • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
  • kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
  • arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH

Vem omfattas inte av förbudet

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte tjänsteinnehavarna inom de kommunala avtalen.

Övertids- och skiftbytesförbuden omfattar inte heller de familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare som arbetar i sitt eget hem samt sysselsatta.

Utöver det gäller förbuden inte heller sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för liv eller hälsa.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte heller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte på Åland eftersom arbetstagare på Åland omfattas av åländska kollektivavtal.

Gör så här om du omfattas av förbudet

  • Utför inte övertidsarbete och samla inte in plustimmar då övertidsförbudet råder.
  • Joura inte och res inte ifall jourarbete eller resor utanför arbetstid utgör övertidsarbete.
  • Utför bara det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen under skiftbytesförbudet. Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Om du enligt etablerad praxis har kunnat byta skift med dina arbetskamrater, kan ni fortfarande byta skift.

Allmänna anvisningar om övertids- och skiftbytesförbud finns här

Läs också vanliga frågor och svar gällande övertids- och skiftbytesförbud

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Kontrollera dina personuppgifter i mittJHL och se till att ditt telefonnummer och din e-postadress samt uppgifterna om din arbetsgivare och din arbetsplats är korrekta. Påminn också dina arbetskamrater att uppdatera sin medlemsinformation!

Har du frågor?

Kontakta i första hand din egen förtroendeman eller ditt regionkontor.

Läs även de vanliga frågorna och svaren gällande övertids- och skiftbytesförbud

Du kan också skicka ett meddelande till e-postadressen lakko@jhl.fi. Frågor besvaras huvudsakligen inom jourtiderna.

Läs pressmeddelandet 14.3.2022 om utlysandet av övertids- och skiftbytesförbud

Läs också pressmeddelandet 2.3.2022 om det tidigare övertids- och skiftbytesförbudet inim kommunsektorn