Gå till innehållet

Allmän höjning till sommaren, uppdatering av familjeledighetstermerna – Så ser Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal ut

Kyrkans löner stiger med en allmän höjning på 2,0 procent från ingången av juni 2022. Avtalet gäller i 1+1 år.

Nu är kyrkans tjänste- och anställningsvillkor klappade och klara åtminstone fram till utgången av februari 2023. Fackförbundet JHL och de övriga avtalsparterna har nu godkänt förhandlingsresultatet för kyrkans nya avtal.

Löntagarnas företräds i avtalet av Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Allmänna höjningar i juni 2022

År 2022 är lönehöjningen jämnt två (2,0) procent och den utbetalas från och med 1 juni. Lönetilläggen betalas som allmän höjning.

Höjningarna för år 2023 kommer att förhandlas om senare.

Det allmänna lönesystemets arbetserfarenhetstillägg höjs rejält, särskilt då 10 och 15 års anställningstid uppfylls.

Avtalsperioden 1+1 år

Avtalet är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Avtalet kan ändå sägas upp så att det upphör redan vid utgången av februari 2023. Så kan göras om parterna inte före utgången av år 2022 enats om lönerna för år 2023.

Nya termer för familjeledigheter

Familjeledigheterna reformeras i Finland i augusti 2022 och reformen har beaktats också i avtalstexten.

Den födande föräldern har rätt att få ordinarie lön i 72 vardagar från inledningen av graviditetsledigheten.

Barnets andra förälder har rätt att få ordinarie lön under de första 18 vardagarna av föräldraledigheten.

Förhandlingsresultat 2022

Bekanta dig mer med kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.