Gå till innehållet

Så här möblerade medlemmarna om i JHL:s representantskap: 70 nya ledamöter, huvudförtroendepersonerna fick stor representation

Rösträkningen i JHL-valet är klar och valresultatet klart med undantag av det slutgiltiga godkännandet. De politiska grupperingarnas styrkeförhållanden förblir desamma som i det nuvarande representantskapet.

Fackförbundet JHL:s representantskap förnyas med friska tag. 120 ledamotsplatser stod på spel, av dem gick 70 till nya ledamöter. 50 uppställda kandidater fick förnyat förtroende.

Alla platser gick till kandidater inom två valförbund. JHLsossarna jämte obundna lade beslag på 87 platser, de resterande 33 gick till kandidater för Vänstern jämte obundna. Endast sex kandidater var uppställda utanför valförbunden och ingen av dem blev invalda i representantskapet.

Många gedigna proffs på anställningsvillkor invalda

JHL:s medlemmar visade i valet sitt förtroende för kandidater som känner den egna branschens anställningsvillkor. De invalda har ofta bakgrund som huvudförtroendeman. 63 av de invalda, dvs. över hälften av ledamöterna, är huvudförtroendemän.

Också många personer som verkar inom arbetarskyddet och som närvårdare valdes in, 12 av vardera slaget. Sex invalda är riksdagsledamöter och en europaparlamentariker.

Det nya representantskapet är snäppet mer kvinnodominerat än det nuvarande. 80 av de invalda är kvinnor mot 74 för närvarande.

Den yngsta ledamoten är Miikka Kortelainen, 28, som jobbar i Kajana. Ledamöterna är i snitt 52 år gamla. Ledamöterna i det nuvarande representantskapet är i snitt 53 år.

Flitigaste väljarna i Lappland

Valdeltagandet var slutligen 30,9 procent, glädjande nog högre än i senaste val. I valet 2017 var valdeltagandet 27,6 procent.

Flitigast röstade man i Lapplands valdistrikt, där var valdeltagandet 35,7 procent. I Södra Finlands valdistrikt var valdeltagandet 26,6 procent.

Kvinnornas andel av de invalda ökade från föregående val: nu valdes 80 kvinnor in jämfört med 74 vid föregående val. Männens andel minskade för sin del från 46 invalda till 40.

Största röstmagnet i valet var Jari Kivimäki från Österbottens valdistrikt. Han är huvudförtroendeman och fick furstliga 406 röster.

Distriktens röstmagneter och antal röster

  • Sydöstra Finland, Pirjo Mussalo, 267
  • Södra Finland, Jyrki Fahlström, 326
  • Inre Finland, Marko Moisio, 204
  • Lappland, Tarja Aavio-Järvelä, 218
  • Östra Finland, Kati Pussinen, 248
  • Uleåborg, Maarit Nyman, 157
  • Österbotten, Jari Kivimäki, 406
  • Satakunta, Satu Joensuu, 271
  • Egentliga Finland, Susanna Kronlund, 260

Valresultatet är tillsvidare inte slutgiltigt bekräftat. Centralvalnämnden fastställer resultatet den 4 april.

Fackförbundet JHL gratulerar varmt alla dem som valdes in i representantskapet!