Gå till innehållet

Järnvägsbranschens kollektivavtal i ett avtalslöst läge och inga framsteg i sikte

Förhandlingarna inom branschen har varit sega. Ett avtalslöst läge innebär att kollektivavtalet följs som normalt, men utan arbetsfredsplikt.

Förhandlingarna om järnvägsbranschens kollektivavtal har kört fast, och branschen är i ett avtalslöst läge sedan den 1 mars.

Förhandlingarna har framskridit segt, och dialog om ändringar i kollektivavtalet har inte kunnat föras. Situationen visar på en märkbar ändring i arbetsgivarförbundet Paltas inställning i förhållande till tidigare år.

Under tidigare förhandlingsrundor har man genuint kunnat förhandla och föra dialog om ändringsbehoven, men i år verkar Palta ha låst fast ståndpunkten att inga texter är öppna för diskussion. JHL anser att man i det här skedet borde kunna avtala om familjeledighetsreformens inverkan på kollektivavtalet. Även verksamhetsmiljön för spårtrafiken i städerna har förändrats, vilket borde beaktas i avtalet.

Vem gynnas av de fastkörda förhandlingarna?

För tillfället verkar situationen omöjlig eftersom viljan till genuina förhandlingar saknas helt och hållet. Det ger onekligen upphov till att fråga vad Palta eftersträvar eller önskar uppnå med denna inställning. Bevakar förbundet sina medlemsföreningars intressen eller främjar det sin egen ideologi?

Om arbetsgivarens nya attityd återspeglas även inom företagen kommer det att leda till ökade motsättningar och förtroendebrist. Arbetsgivarna tycks inte överhuvudtaget oroa sig över branschens attraktivitet trots den annalkande arbetskraftsbristen. För att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska kunna möta framtida utmaningar skulle det vara vist att förespråka samarbete och förtroende.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken