Gå till innehållet

Avtalet för idrottsorganisationerna och idrottsföreningarna av modell 1+1 år, lokala avtal om löneförhöjningar

Det nya avtalet garanterar löneförhöjningar för arbetstagarna även om ingen enighet om pengafördelningen nås på arbetsplatsen. Avtalet är i kraft minst till utgången av januari 2023.

Fackförbundet JHL och arbetsgivarnas representant Palta har godkänt idrottsorganisationernas kollektivavtal. Paketet innehåller även ett protokoll där man avtalar om idrottsföreningarnas anställningsvillkor.

Avtalet är av modellen 1+1 år. Avtalsperioden löper ut den 31 januari 2024. Kollektivavtalet kan dock sägas upp redan den 31 januari 2023 om ingen enighet om löneförhöjningarna nås senast den 15 december 2022.

Idrottsorganisationernas kollektivavtal, förhandlingsresultat 2022 (pptx, på finska)

Löneförhöjningar våren 2022

Utgående från förhandlingsresultatet kan man avtala lokalt om lönerna för 2022 och 2023. Avtalet görs tillsammans med förtroendemannen eller förtroendeombudet. Jos edustajaa ei ole valittu, luottamusvaltuutetun kanssa. Om ingen representant för arbetstagarna har valts på arbetsplatsen kan avtalet göras tillsammans med hela personalen och huvudförtroendemannen.

Om ingen enighet uppnås i de lokala förhandlingarna stiger lönerna med 1,8 procent från och med den 1 april. 1,2 procent betalas som ett generellt lönepåslag till alla arbetstagare. Arbetsgivaren beslutar hur den kvarvarande 0,6 procenten betalas.

Tabellönerna stiger med 1,2 procent från och med 1.4.2022 om inget annat avtalas lokalt.

Personalrepresentanternas ersättning höjs med 1,8 procent från och med 1.4.2022.

Idrottsföreningarnas avtal följer organisationernas

Idrottsföreningarnas anställningsvillkor fastställs via ett anslutningsprotokoll. Protokollet följer mestadels idrottsorganisationernas kollektivavtal. Skillnader förekommer bland annat i fråga om löneförhöjningar. Ett generellt lönepåslag på 1,2 procent betalas den 1 april 2022 om inte annat avtalas lokalt.

Idrottsföreningarnas anslutningsprotokoll, förhandlingsresultat (pdf, 289 kB, på finska)

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken