Gå till innehållet

JHL:s medlemmar utför inte strejkbelagt arbete under PAM:s arbetskonflikt

Servicefacket PAM har utlyst övertids- och skiftbytesförbud för fastighetsservicebranschen och beslutat om begränsad arbetsnedläggelse. JHL:s medlemmar ska inte utföra strejkbelagt arbete.

PAM har fredagen den 4 mars utlyst övertids- och skiftbytesförbud för fastighetsservicebranschen. Förbuden gäller hela branschen men deltidsanställda arbetstagare kan utföra mertidsarbete om de så vill. Då skiftbytes- och övertidsförbud råder får arbetstagarna inte gå med på ändringar i arbetsskift som framställs på arbetsgivarens initiativ och utför inget övertidsarbete. 

Dessutom har PAM beslutat om begränsad arbetsnedläggelse för fastighetsservicebranschen. Arbetsnedläggelsen ordnas i form av strejker som berör arbetstagarna som utför arbetsuppgifter enligt fastighetsservicebranschens kollektivavtal vid de arbetsställen som nämns i bilagan med början den 15 mars klockan 16.00 och avslutas den 18 mars 2022 klockan 24.00 eller då ett arbetsskift som inletts före klockan 24.00 avslutas.

Arbetsnedläggelsen gäller inte nödarbete eller arbete som kan äventyra samhällskritiska funktioner eller medföra betydande skada för det allmänna. Läs mer på PAM:s webbplats.

Om en JHL-medlem inte vanligtvis utför arbete som omfattas av PAM:s arbetskonflikt, ska sådant arbete inte heller utföras under strejken. Meddela din chef att du inte utför strejkbelagt arbete. Om din chef ändå pressar dig, kontakta din förtroendeman eller JHL:s regionkontor.