Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för kyrkans område

Ett avtalsresultat har uppnåtts i kyrkans förhandlingar. Vi informerar närmare om innehållet när avtalet har godkänts av de beslutande organen.

Torsdagen den 3 mars uppnåddes ett resultat i förhandlingarna om evangelisk-lutherska kyrkans kollektivavtal (KyrkTAK). Vi informerar mer om förhandlingsresultatets innehåll efter att både arbetstagar- och arbetsgivarparternas beslutande organ har godkänt det nya kollektivavtalet.

Kyrkans område har befunnit sig i ett avtalslöst läge sedan början av mars. Förhandlingarna har pågått sedan januari.

Inom kyrkans område arbetar just nu cirka 15 800 ordinarie anställda. Löntagarnas företrädare i förhandlingarna är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Mer information: avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken