Gå till innehållet

Förhandlingarna om Avainta-avtalet har avbrutits

Då informationen om att de kommunala kollektivavtalsförhandlingarna avbrutits nådde Avainta-förhandlarna, konstaterade de att det inte lönar sig att fortsätta Avainta-förhandlingarna heller.

Förhandlingarna om kollektivavtalet för Avainta-arbetsgivarna avbröts på måndagkväll den 28 februari. Det fanns inte längre förutsättningar att fortsätta förhandlingarna då kommunsektorn avbröt sina förhandlingar. Kollektivavtalet för Avainta-arbetsgivarna har en stark koppling till de avtalsramar som fastställs inom kommunsektorn, bland annat beträffande avtalets längd och lönehöjningarna.

– Vi är beredda att sammanträda med snabb tidtabell, då det finns förutsättningar för det, konstaterar JHL:s avtalsförhandlare, avtalsexpert Riitta Rautiainen.

Avainta-avtalet löpte ut måndagen den 28 februari. Från och med tisdagen den 1 mars råder avtalslöst läge.

Avainta-avtalet tillämpas

 • inom aktiebolag som underlyder kommuner och samkommuner
 • inom stiftelser som underlyder kommuner eller samkommuner
 • i kommunernas och samkommunernas övriga bolag och stiftelser
 • vid privata serviceproducenter

Branscher inom vilka avtalet iakttas

 • social- och hälsovården
 • undervisning och bildning
 • kosthåll och rengöring
 • branschen för hyrd arbetskraft
 • hamnarna
 • IT-företag
 • kontor

Branschens mest typiska arbetsgivare är kommunägda bolag som erbjuder tjänster inom kosthåll, rengöring och fastighetsskötsel. Branschen har cirka 500 medlemssamfund och totalt över 40 000 arbetstagare.

Läs mer här Om Avainta-avtalet.

Mer information: 

avtalsexpert Riitta Rautiainen, 0400 602 736

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.