Gå till innehållet

Så ändras statens anställnings- och tjänstevillkor: Lönerna stiger i juni, problem med periodarbete korrigeras

Statens avtal är av modellen 1+1 och höjer lönerna med ett generellt lönepåslag på 2,0 %. Alla arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren har godkänt förhandlingsresultatet.

Statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal höjer lönerna och korrigerar arbetstidsproblem som förekommit inom periodarbete. Utöver det uppdateras bland annat villkoren för familjeledighet. Alla avtalsparter har godkänt förhandlingsresultatet.

Under statens förhandlingar representerades arbetstagarna av JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivaren representerades av Statens arbetsmarknadsverk från finansministeriet.

Generellt lönepåslag i juni

I år höjs lönerna vid staten med ett generellt lönepåslag på 2,0 procent. Förhöjningarna träder i kraft den 1 juni.

Lönepåslaget gäller tabellerna för uppgiftsbaserade lönedelar och motsvarande löner samt individuella lönedelar.

Även andra lönedelar som fastställs i förhållande till tabellönerna justeras enligt det generella lönepåslaget.

Det nya avtalet är tvåårigt och är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Avtalet är dock av modellen 1+1. Det betyder att det kan sägas upp redan efter det första året om ingen enighet om löneförhöjningarna för det andra avtalsåret uppnås före 21.12.2022.

Länge önskad ändring för periodarbetare

Förhandlingarna ledde till en fördelaktig ändring för periodarbetare. Ändringen gäller betalning av tilläggs- och övertidsersättningar om en arbetsperiod eller arbetsvecka plötsligt avbryts på grund av sjukdom eller en annan oförutsägbar hälsorelaterad orsak. Frågan har behandlats i statens avtalsförhandlingar i åratal.

Villkoren för familjeledighet förbättrades och termer moderniserades

Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022, och ändringarna syns även i tjänste- och anställningsvillkoren. Termer som gäller föräldraskap uppdaterades till modern tid även i statens avtal. Nu talar avtalet om barnets födande förälder och barnets andra förälder.

Den födande föräldern får lön för sammanlagt 72 vardagar av familjeledigheten. Antalet motsvarar nuvarande praxis.

Den andra föräldern får i fortsättningen lön för 18 vardagar. Det är en betydande förbättring i jämförelse med nuläget. Tidigare fick den andra föräldern lön för sammanlagt 6 vardagar av familjeledigheten.

Även resebestämmelser preciserades

Också de avtalspunkter som gäller resor fick preciseringar. En tjänsteresa kan nu börja eller sluta även någon annanstans än på tjänsteplatsen eller hemma.

Presentation av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (pdf, 282 KB)

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024, förhandlingsresultat (på finska)

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken