Gå till innehållet

JHL:are inom kommunsektorn, gör så här under övertids- och skiftbytesförbudet

Fackförbundet JHL har utlyst övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn från och med 7.3.2022 kl. 00.01. Åtgärdens syfte är att snabba upp kommunsektorns avbrutna kollektivavtalsförhandlingar. Läs anvisningar för övertids- och skiftbytesförbudet här.

Kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud börjar måndagen den 7 mars kl. 00.01 och slutar söndagen den 13 mars kl. 23.59.

Under övertidsförbudet arbetar man endast under normal arbetstid.

Under skiftbytesförbudet utförs det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen.

JHL:s medlemmar kan jobba övertid och byta skift fram till söndagen den 6 mars kl. 23.59, men inte längre efter det.

Vem omfattas av förbudet?

Som JHL-medlem omfattas du av övertids- och skiftbytesförbudet om du arbetar inom någon av följande avtalsbranscher:

 • allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)
 • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
 • kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS)
 • kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
 • arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården (SH-avtalet).

Vem omfattas inte av förbudet?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte tjänsteinnehavare inom de kommunala avtalen.

Övertids- och skiftbytsförbuden omfattar inte heller de familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare som arbetar i sitt eget hem samt sysselsatta.

Utöver det gäller förbudet inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för liv eller hälsa.

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte heller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte på Åland eftersom arbetstagare på Åland omfattas av åländska kollektivavtal.

Gör så här om du omfattas av förbudet

 • Utför inte övertidsarbete eller flextidsarbete under övertidsförbudet.
 • Joura inte och res inte ifall jourarbete eller resor utanför arbetstid utgör övertidsarbete.
 • Utför bara det arbete som bekräftats i arbetsskiftsförteckningen under skiftbytesförbudet. Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Om du enligt etablerad praxis har kunnat byta skift med dina arbetskamrater kan ni fortfarande byta skift.

Läs allmänna anvisningar om övertids- och skiftbytesförbud

Läs också vanliga frågor och svar gällande övertids- och skiftbytesförbud: jhl.fi/faq-stridsatgarder

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Kontrollera dina personuppgifter i mittJHL och se till att ditt telefonnummer och din e-postadress samt uppgifterna om din arbetsgivare och din arbetsplats är korrekta. Påminn också dina arbetskamrater att uppdatera sin medlemsinformation!

Har du frågor?

Kontakta i första hand din egen förtroendeman eller ditt regionkontor.

Läs även de vanliga frågorna och svaren gällande övertids- och skiftbytesförbud: jhl.fi/faq-stridsatgarder

I ärenden som gäller övertids- och skiftbytesförbud kan du ringa numret 010 77 03 311 enligt följande:

 • 2–4.3 kl. 14–19
 • 6.3 kl. 12–16
 • 7.3–11.3 kl. 9–15.

Under jourtider kan du dessutom kontakta följande nummer:

 • 046 619 4811
 • 041 811 1313

Du kan också skicka ett meddelande till e-postadressen lakko@jhl.fi. Frågor besvaras huvudsakligen inom jourtiderna.

Läs också pressmeddelandet om utlysandet om övertids- och skiftbytesförbud

Artikeln uppdaterad 4.3 kl. 13.46 beträffande att Åland inte berörs av förbuden.