Gå till innehållet

De kommunala förhandlingarna har avbrutits

De kommunala avtalsförhandlingarna avbröts på måndag kväll den 28 februari efter bara en timmes förhandlingar.

Under måndagkvällens förhandlingar ville arbetsgivarparten förhandla om två frågor som är centrala för uppnående av en avtalslösning: löneförhöjningarnas storlek och kraven på löneprogram i anknytning till dem samt huvudavtalet som fastställer kommun- och välfärdssektorns avtalsstruktur. Diskussionen blev mycket kort.

Arbetsgivaren frågade om organisationerna håller fast vid sina krav på löneprogram. På den frågan svarade organisationerna ja. Det fördes endast en ytlig diskussion om avtalsperiodens egentliga lönehöjningar.

Då parterna diskuterade huvudavtalet upprepades konstellationen från senaste veckas onsdag: nästan alla förhandlingsorganisationer och arbetsgivaren är överens om att det behövs bara ett huvudavtal. Det här betyder att parterna också i framtiden kommer överens om både kommunernas och välfärdsområdenas arbets- och tjänstekollektivavtal tillsammans.

– Med ett huvudavtal och vid ett gemensamt bord kan vi på bästa sätt trygga och utveckla både kommunernas och välfärdsområdenas allmänna anställningsvillkor, beskriver JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch än en gång.

Efter den diskussion som fördes om de här frågorna, konstaterade arbetsgivaren att det inte finns förutsättningar att fortsätta förhandlingarna, och de avbröts. Huvudförhandlingsgruppen har inte kommit överens om nya förhandlingar och förhandlingarna vid de övriga kommunala borden, dvs. AKTA-avtalet (som huvudförhandlingsgruppen förhandlar om), SH-avtalet, TIM-AKA, och tekniska avtalet (TS) avbröts också.

Det här innebär att kommunsektorn från och med idag gått in i ett avtalslöst läge.

Mer information:

JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  https://www.jhl.fi/sv/aktuellt/teman/avtalsrorelsen-2022/forhandlingslaget/.