Gå till innehållet

Bästa ledamot i välfärdsområdesfullmäktige!

Grattis för att du blev vald till fullmäktigeledamot i Finlands första välfärdsområdesval. Som fullmäktigeledamot har du ett stort ansvar. Hur finländarna i framtiden får sina social- och hälsovårdstjänster samt hur räddningstjänsterna ordnas ligger i dina händer. Arbetsmängden är enorm och oerhört betydelsefull.

Social- och hälsovårdstjänsterna behöver kunnig personal så att behövliga tjänster kan tryggas för alla. Coronapandemin, som redan pågått i två år, har visat hur starka våra social- och hälsovårdstjänster är. Å andra sidan har den också visat hur sårbara de är om det inte finns ett tillräckligt antal anställda. Bristen på proffs är skriande inom social- och hälsovården. Vi måste utnyttja alla tillgängliga medel så att branschen får tillräckligt med anställda, och särskilt så att de nuvarande anställda skulle orka jobba kvar inom branschen. Social- och hälsovårdsbranschen vilar inte enbart på läkarnas eller skötarnas axlar. Utan instrumentvårdare, anstaltsvårdare, vårdbiträden, matservicearbetare eller förvaltningspersonal kan proffsen inom social- och hälsovården inte göra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Bästa fullmäktigeledamot, framför dig ligger en enorm reform som också är full av möjligheter. En välfungerande grund för reformen byggs upp i servicestrategin. Där fastställs hur, var och av vem social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster ordnas. Med alla sina uppgifter är välfärdsområdet också en betydande arbetsgivare.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf hoppas att välfärdsområdet accepterar utmaningen, också som arbetsgivare, och visar att det är en efterlängtad arbetsplats där de anställda trivs och ger sin insats för alla våras välbefinnande. För att försäkra sig om arbetsplatsens attraktivitet och förmåga att hålla kvar arbetstagarna måste arbetsgivaren se till att personalen representeras på ett omfattande, heltäckande och jämlikt sätt. Varje huvudavtalspart måste ha minst två ordinarie representanter i personalsektioner. Alla huvudavtalsparter måste också öka antalet förtroendemän under övergångsperioden, så att reform- och intressebevakningsarbetet kan göras för fullt. Det är också viktigt att personalen är representerad i nämnder. Genom att samarbeta uppnår man bästa möjliga resultat.

Fackförbundet JHL har ett heltäckande nätverk av regionkontor som följer upp hur välfärdsområdena blir till och som är en naturlig samarbetspartner angående frågor och beslut som påverkar personalen. Vi har också samlat material på vår webbplats som vi hoppas kommer att hjälpa dig i ditt arbete som ny fullmäktigeledamot.

Med samarbetshälsningar

Päivi Niemi-Laine

ordförande

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf