Gå till innehållet

Kyrkans kollektivavtalsförhandlingar fortsatte – Jämnare uppdelning av föräldraledigheter kräver ännu arbete

Inget avtal uppnåddes i kollektivavtalsförhandlingarna för kyrkosektorn på måndagen. Förhandlingarna fortsätter imorgon tisdag. De största svårigheterna gäller beaktandet av familjeledighetsreformen.

Förhandlingarna om den evangelisk-lutherska kyrkans kollektivavtal (KyrkTAK) fortgick intensivt idag måndagen den 28 februari. Idag är även den sista dagen som det nuvarande kollektivavtalet är i kraft. Inget avtal uppnåddes under måndagen, och förhandlingarna fortsätter imorgon tisdagen den 1 mars. Utöver det har inget avtalats om fortsättningen.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 följs även i det avtalslösa läget på grund av den så kallade efterverkan.

Kyrkans avtalsförhandlingar har pågått sedan den 19 januari. JHL eftersträvar löneförhöjningar inom området för att öka köpkraften. Ett annat mål är att utveckla det allmänna lönesystemet för att möjliggöra ännu rättvisare belöningar för goda arbetsprestationer.

Särskilda svårigheter i förhandlingarna har uppstått gällande beaktandet av familjeledighetsreformen enligt reformens målsättningar.

– Att främja en jämnare fördelning av föräldraledigheter kräver fortfarande arbete, konstaterar JHL:s förhandlare, avtalsexpert Keijo Hiltunen.

Att trygga förtroendemännens ställning och förbättra förutsättningarna för uppgiften är också viktiga mål för JHL.

– JHL är väl förberett för att fortsätta förhandla om det nya kollektivavtalet och få det till stånd med en snabb tidtabell, säger Hiltunen.

Inom kyrksektorn arbetar just nu cirka 15 800 ordinarie anställda. Löntagarnas företrädare i förhandlingarna är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Mer information: avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken