Gå till innehållet

Konkreta resultat i de kommunala förhandlingarna – arbetsgivaren presenterade ett utkast till underteckningsprotokoll

De kommunala avtalsförhandlingarna gick in på konkreta frågor den 27 februari då huvudförhandlingsgruppen fick ett första utkast till underteckningsprotokoll för AKTA att ta ställning till. Dessutom diskuterades förtroendemannasystemet i de kommande välfärdsområdena.

Förhandlingarna om ett nytt kommunalt kollektivavtal har gått heta hela veckoslutet. Huvudförhandlingsgruppen sammanträdde både på lördagen och söndagen i Kommunhuset i Helsingfors.

Den kommunala huvudförhandlingsgruppen fick den 27 februari ta ställning till konkreta textförslag då arbetsgivaren presenterade ett första utkast till underteckningsprotokoll för allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). I underteckningsprotokollet fastställs viktiga gemensamma frågor, såsom avtalsperioden, lönehöjningarna och familjeledighetsreformen. I söndags diskuterades inte ännu lönehöjningarnas storlek, men däremot diskuterades höjningarnas struktur och tidpunkt. AKTA:s underteckningsprotokoll har en central betydelse för hela det kommunala fältet eftersom det har inverkningar på de övriga kommunala avtalen.

Utöver underteckningsprotokollet för AKTA behandlades i söndags också de kommande välfärdsområdenas förtroendemannasystem. Det finns inget existerande system ännu eftersom välfärdsområdena är nya arbetsgivare. Särskilt diskuterades principerna enligt vilka förbunden i framtiden får ställa upp förtroendemän på välfärdsområdena. Principerna blir en del av kollektivavtalet.

– Det som är utmanade i skapandet av principer är att välfärdsområdenas organisation, funktioner och personalförvaltningsstruktur först håller på att formas. Allt detta har betydelse för hurudan förtroendemannaorganisation som det lönar sig att bygga upp, säger JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Antalet förtroendemän, tidsanvändningen och verksamhetsområdena är frågor som man förhandlar om lokalt på välfärdsområdena. Systemet kommer alltså att fungera på samma sätt som i kommunerna.

”In i det sista söker vi säkert en lösning”

Förhandlingarna om de kommunala anställningsvillkoren fortsatte genast på måndagen den 28 februari. Huvudförhandlingsgruppen sammanträder vid lunchtid och det kan bli en lång dag.

– Måndagen är den pågående avtalsperiodens sista dag, så vi söker säkert en lösning in i det sista, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Idag är således sista dagen som det nuvarande kollektivavtalet är i kraft i kommunbranschen. Om inget förhandlingsresultat uppnås idag, går kommunbranschen in i ett avtalslöst läge. Det innebär att de nuvarande villkoren förblir i kraft tills ett nytt avtal uppnås.

Arbetstagarna representeras i förhandlingarna av Offentliga sektorns union JAU via sina medlemsförbund JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården (TSN) och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns anställda FOSU. Arbetsgivaren representeras av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  https://www.jhl.fi/sv/aktuellt/teman/avtalsrorelsen-2022/forhandlingslaget/.