Gå till innehållet

Diskussionen gick upp i varv i kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp när ordet huvudavtal uttalades

På onsdag diskuterade JAU, FOSU, Sote rf och KT förbundens löneprogramsförslag i huvudförhandlingsgruppen för kommunsektorn. Frågan om ett huvudavtal visade i sin tur att avtalsstrukturen är en mycket svår fråga.

Förbundens löneprogramsförslag var under förstoringsglaset i huvudförhandlingsgruppen onsdagen den 23 februari. JAU (JHL:s och Jytys förhandlingsorganisation) och FOSU (förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade) presenterade under detta sammanträde sina förslag om kommunsektorns och välfärdsområdenas löneprogram för KT.

– När det gäller löneprogrammet har vi uppnått den bästa harmonin mellan förbunden hittills, även om det finns oenighet om vilka yrkesgrupper programmet borde omfatta. Det krävs fortfarande mycket jobb för att komma till ett samförstånd, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetsgivarsidan var allra främst intresserad av hur programmens finansiering skulle ordnas. JHL:s ståndpunkter gällande finansieringen och även löneförhöjningarna kan du läsa i ordförande Päivi Niemi-Laines pressmeddelande.

Ettrig diskussion om huvudavtal  

När förhandlarna gick över till att behandla utvecklingen av kommun- och välfärdsområdenas huvudavtal hettade diskussionen till och gick betydligt upp varv.  Ståndpunkterna hölls dock desamma som förra veckans fredag.  Åsikterna om huruvida kommun- och välfärdsområdena har ett gemensamt huvudavtal är nu märkbart kluvna.

– Det här är en grundläggande fråga. När SH-avtalet slöts i maj 2020 kom avtalsparterna entydigt överens om att det även i framtiden ska finnas bara ett huvudavtal. Det står vi fast vid. Jag upprepar vad jag redan tidigare sagt: JHL:s ståndpunkt förblir oförändrad. Ett huvudavtal och ett gemensamt förhandlingsbord är det bästa sättet att trygga och utveckla såväl kommunernas som välfärdsområdenas allmänna anställningsvillkor.  Nästan alla förbund och även arbetsgivaren delar detta förnuftiga perspektiv, betonar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch skarpt.

Enligt Karrasch ser förhandlingsläget inte särdeles ljust ut, så långt ifrån varandra är vissa parters åsikter i denna fråga. Det finns dock en stark strävan att uppnå ett förhandlingsresultat innan avtalsperioden går ut i slutet av månaden.

– Vi har prickat in förhandlingstider på fredag, lördag och söndag. Sedan har vi ännu måndag. Om inget resultat uppnås före det, går vi in i ett avtalslöst läge. Det för i sin tur med sig nya, även starka kryddor i förhandlingarna, konstaterar Karrasch till slut.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken