Gå till innehållet

Målen på bordet – kollektivavtalsförhandlingarna för den privata socialservicebranschen körde igång

JHL eftersträvar bland annat löneförhöjningar inom branschen för att förbättra tillgången till arbetskraft och föra lönerna mer i linje med arbetets kravnivå.

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen körde igång igår, tisdagen den 15 februari. På sammanträdet slog parterna fast förhandlingsdatumen och kom överens om att förhandlingarna som det ser ut nu genomförs på distans fram till påsken. Samtidigt sade fackförbundet JHL upp kollektivavtalet från och med utgången av pågående avtalsperiod.

Arbetstagarorganisationernas mål har mycket gemensamt.

På sammanträdet förde arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren fram sina målsättningar. Arbetstagarna representeras av fackförbundet JHL, social- och hälsovårdsfackens förhandlingsorganisation SOTE, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Arbetsgivaren representeras av Hyvinvointiala Hali.

– Arbetstagarorganisationernas mål har mycket gemensamt, berättar JHL:s förhandlare, ansvariga avtalsexperten Laura Kovalainen.

JHL eftersträvar löner som motsvarar arbetets kravnivå

JHL har bland annat följande mål:

  • löneförhöjningar som förbättrar tillgången till arbetskraft och för lönerna i linje med arbetets kravnivå
  • bättre verksamhetsförutsättningar för personalrepresentanter
  • utveckling av arbetshälsan och yrkeskunskapen
  • beaktande av familjeledighetsreformen i kollektivavtalen.

– Under dessa stora teman faller flera konkreta mål. Utöver löneförhöjningar eftersträvar vi bland annat en märkbar förbättring i vilken andel av kostnaderna för kläder och redskap som behövs i arbetet är på arbetsgivarens ansvar, preciserar JHL:s förhandlare, avtalsexpert Tanja Tuunainen-Vainio.

Nästa gång förs förhandlingar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen den 2 mars.

Inom den privata socialservicebranschen arbetar ett stort antal mångsidiga proffs. De kan vara till exempel närvårdare, socialhandledare eller barnskötare. Anställningsvillkoren för dem alla bevakas av fackförbundet JHL, som är redo för vårens avtalsförhandlingar. Bli medlem idag du också. Inom den privara socialservicebranschen arbetar redan nu drygt 7 400 JHL-medlemmar. Allt som allt arbetar drygt 70 000 proffs inom branschen.

Mer information:

Laura Kovalainen, ansvarig avtalsexpert, 050 408 2730

Tanja Tuunainen-Vainio, avtalsexpert, 050 463 2243

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken