Gå till innehållet

I kommunsektorns förhandlingar tätnar stämningen – oenighet börjar avslöjas

Huvudförhandlingsgruppen för kommunsektorn var flitig på måndag. Under dagens möte öppnades förhandlingsdörren på vid gavel, och man bollade bland annat avtalsperiodens längd och den potentiella strukturen för löneförhöjningar. Oenighet har börjat synas. Ett beslut kom man dock fram till: huvudförhandlingsgruppen och de andra förhandlingsgrupperna sammanträder hädanefter fysiskt, trots coronan.

Inom huvudförhandlingsgruppen för kommunsektorn körde diskussionen om de egentliga temana igång under måndagen den 7 februari, när man började diskutera AKTA:s, SH-avtalets och välfärdsområdesbranschernas kommande kollektivavtals bindningar, den kommande avtalsperiodens längd, eventuella löneförhöjningars struktur samt löneprogrammet.

Enligt fackförbundet JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch börjar förhandlingsstämningen tydligt hetta till.

– Fastän diskussionerna ännu är i startgroparna kan vi redan helt klart se olika parter dra åt olika håll på flera ställen. Inget samförstånd har ännu uppnåtts om hur bundna till varandra avtalen är. JHL:s ståndpunkt är att det finns endast ett huvudavtal och en huvudförhandlingsgrupp, vars beslut de andra avtalen inom kommunsektorn och välfärdsområdena följer.

Om förhandlingarnas gång berättar Karrasch att KT vill veta mer om bland annat löneprogrammet som JHL kräver. Detta kommer att behandlas på det följande mötet den 17 februari.

När man diskuterade löneförhöjningarnas struktur blev det uppenbart att KT, som förväntat, eftersträvar betydande lokala rater. Fackförbunden är inte pigga på det.

Även avtalsperiodens längd väckte oenighet.

– Fackförbunden anser att innehållet i avtalet slutligen avgör hur lång avtalsperioden ska vara, konstaterar Karrasch.

Alla förhandlingsgrupper inom kommunsektorn sammanträder fysiskt från och med nu. Det beslutades på måndagens möte. Enligt förhandlingschef Kristian Karrasch är beslutet dock inte ännu hugget i sten.

– Härefter träffas vi faktiskt ”live”, så att säga, men inte till vilket pris som helst. Hälsosäkerheten kommer först. Vi vill inte se en situation där förhandlingarna stannar upp för att folk har blivit sjuka. Men det är kalla fakta att kroppsspråk, gester och miner är en väsentlig del av förhandlingarna. De säger väldigt mycket.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång den torsdagen 17 februari. Före det sammanträder de avtalsspecifika förhandlings- och arbetsgrupperna tätt. De behandlar målsättningar som hör till deras ansvarsområden.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken