Gå till innehållet

Röstningen i JHL-valet har börjat – medlem, dags att använda din röst 

Det går nu att rösta i fackförbundet JHL:s representantskapsval. Du kan rösta per post, eller elektroniskt fram till 1.3 klockan 12. Bland alla dem som röstar lottar vi ut presentkort på 1 000 euro samt tre elcyklar.

Röstningen i fackförbundet JHL:s representantskapsval har nu officiellt börjat. Kom ihåg att använda din röst och påverka vilka toner som hörs i fackförbundet i fortsättningen. I JHL-valet väljs sammanlagt 120 representanter för nästa femåriga mandatperiod. Röstningstiden går ut onsdagen den 1 mars klockan 12.

Du kan rösta antingen elektroniskt eller med valbrevet som har skickats till dig per post. Alla medlemmar som har anslutit sig till förbundet senast 31.10.2022 har rösträtt. Elektroniskt kan du rösta här.

Poströsterna måste vara framme innan röstningstiden går ut. För att din röst ska komma fram i tid rekommenderar vi att du postar den senast 18.2.

I JHL-valet kandiderar närmare 900 kandidater i nio olika valdistrikt. Varje medlem röstar i det valdistrikt där hens medlemsförenings hemort ligger.

Om du inte ännu har hittat din kandidat kan du ta hjälp av valkompassen.

Valkompassen hittar du här.

Utöver JHL:s representantskap väljs även representantskapet för arbetslöshetskassan i valet.

Bland alla som röstar lottar vi ut fem presentkort till S-gruppen (alla värda tusen euro) samt tre elcyklar.

Läs allt om JHL-valet på adressen jhl.fi/val22

Följ valet i sociala medier #JHLvaalit22