Gå till innehållet

Genomgång av förhandlingsmål vid statens förhandlingar, arbetstider och resekostnader synades

Vid statens förhandlingar torsdagen den 3 februari gick parterna detaljerat igenom arbetsgivarens förslag. Beträffande arbetstagarorganisationernas mål synades särskilt arbetstidsfrågor.

Statens kollektivavtalsförhandlingar framskrider i öppen och god anda. Torsdagen den 3 februari gick parterna igenom både arbetsgivarens och arbetstagarorganisationernas målsättningar.

När det gäller löntagarnas mål koncentrerade förhandlingarna sig den här gången på arbetstidsfrågor. Arbetsgivarsidan framförde bland annat ersättningar för resekostnader som sitt mål. Bägge parter framförde sina tankar om avtalsperiodens längd samt lönelösningen och dess struktur.

Förhandlingar har förts i öppen och god anda. Förhandlingarna kommer först senare att gå in i ett avgörande skede.

Statens avtalsförhandlingar fortsätter måndagen den 7 februari. Utöver JHL är Fackförbundet Pro och förhandlingsorganisationen Fosu parter på arbetstagarsidan.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.