Gå till innehållet

Här har vi JHL-valets kandidater: 869 namn, två stora grupper och klar kvinnodominans

I valet i februari väljs 120 ledamöter till JHL:s representantskap. Det är en brokig och mångprofessionell kandidatskara, precis som JHL:s medlemmar också! Kom ihåg att använda din röst, röstningen börjar 7 februari.

Valet närmar sig, kandidaterna är nu klara! 120 ledamöter väljs till representantskapet. Här följer koncis information om kandidaterna.

Totalt 869 kandidater ställer upp i valet. De är uppställda i två valförbund, JHL-Demarit ja sitoutumattomat (JHL-Socialdemokrater och obundna, 517 kandidater) och Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto (Vänsterns och de obundnas valförbund, 346 kandidater). Sex kandidater är uppställda utanför valförbunden.

Kandidater är uppställda i alla avtalssektorer som har kvoterade antal platser i valet: kommunsektorn (556 kandidater), privata sektorn (252 kandidater), staten (45 kandidater) och kyrkan (9 kandidater). Dessutom är sju studerande uppställda. De har inte någon på förhand fastställd sektor.

Medelåldern är 48 år. Den yngsta kandidaten är 18 år och den äldsta 67. 57 procent av de uppställda kandidaterna är kvinnor och 43 procent män. 209 JHL-föreningar och 10 valmansföreningar ställde upp kandidater.

Precis som tidigare år är huvudförtroendemännen den största enskilda gruppen av kandidater.  Kvantitativt sett är färre kandidater uppställda nu jämfört med föregående representantskapsval år 2017. I förhållande till antalet röstberättigade finns det ändå relativt nästan lika många kandidater nu som för fem år sedan.