Gå till innehållet

JHL:s Niemi-Laine: Välfärdsområdesvalets resultat visar starkare stöd för offentliga social- och hälsovårdstjänster

Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, gläds över att offentliga social- och hälsovårdstjänster tycks ha fått ett starkare stöd i välfärdsområdesvalet.

– I regeringens proposition var målet en robust offentlig anordnare och en gedigen offentlig grund för social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa riktlinjer fick ett starkt stöd, eftersom regeringspartierna tillsammans fick närmare 60 % av rösterna.

– Samtidigt ökade de tre största partiernas försprång till de andra partierna. Antagligen kommer detta att stärka förhandlingskulturen.

Niemi-Laine tror att det i de nya områdesfullmäktige finns många som värdesätter arbete i egen regi på det egna området.

– Välfärdsområdet måste vara en attraktiv arbetsplats. En sådan där man gärna jobbar. Löneharmonisering måste genomföras raskt, och utöver lönen ska också arbetsförhållandena vara i skick.

Niemi-Laine påminner att det till exempel vid sjukhusen, hälsocentralerna och vårdhemmen jobbar proffs från många olika branscher inom många olika stödtjänster. Utan dem skulle ingen god vård kunna genomföras.

– Sjukhusen håller sig inte rena av sig själva och maten dyker inte upp på tallriken utan att yrkeskunniga arbetstagare har ansvarat för att laga den. Ingen operationssal kan fungera utan det jobb som instrumentvårdarna utför. Det är inte oviktigt vem som utför det här arbetet. Skötare och läkare, såsom andra yrkesproffs, ska kunna använda sin arbetstid till sitt egentliga arbete. Arbetsfördelning ökar arbetsplatsens dragnings- och kvarhållningskraft och hjälper personalen orka på jobbet.

– Ett tryggt och högklassigt slutresultat säkerställs av en fungerande servicekedja. Därför är det viktigt att välfärdsområdet tar hand om stödtjänsterna och håller dem i sina egna händer.

Många JHL-medlemmar valdes till områdesfullmäktige.

– Ett varmt tack till alla JHL:s kandidater i valet och ett stort grattis till de nya fullmäktigeledamöterna!

Enligt Niemi-Laine omvandlades proteststämningen till en betoning av ansvar, trots att valet om ett nytt sätt att anordna tjänster var en svår fråga för många.

– Det oaktat röstade människor om social- och hälsovårdstjänsterna, inte till exempel om bensinpriser.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772