Gå till innehållet

Rösta i områdesvalet nästa söndag

Den egentliga valdagen för det första områdesvalet i Finland är nästa söndag, 23.1. Då har du sista chansen att påverka hur och var du och dina närstående får social- och hälsovårdstjänster, var den närmaste brandstationen finns och hurdana arbetsplatser välfärdsområdena kommer att vara.

På söndag den 23 januari röstar man om människors arbetsplatser, liv, välbefinnande och hälsa. I områdesvalet röstar man om hur och var du och dina närstående kommer att vårdas, var den närmaste brandstationen eller hälsocentralen finns, hur man sköter hälsovården för skolelever eller hur snabbt man får tillgång till mentalvårdstjänster. Valet påverkar också hurdana arbetsplatser och arbetsgivare välfärdsområdena kommer att vara.

Om du inte hann rösta på förhand, gå och rösta nästa söndag. Det har betydelse hur du och dina närstående i framtiden får de social- och hälsovårdstjänster som ni behöver.

Besök FFC:s valgalleri inför välfärdsområdesvalet för att läsa mer om JHL:s kandidater i din region. Rösta!