Gå till innehållet

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kyrksektorn har inletts – JHL söker en lösning som förbättrar köpkraften

Kyrkans arbetsmarknadsverk och löntagarnas huvudavtalsorganisationer inledde förhandlingarna om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för anställda inom kyrksektorn onsdagen den 19 januari 2022.

Förhandlingarna om det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet för anställda inom kyrksektorn (KyrkTAK) inleddes igår. Den nuvarande avtalsperioden löper ut den 28 februari 2022. Löntagarnas företrädare i förhandlingarna är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Vid det första sammanträdet diskuterades förhandlingsparternas mål. Arbetstagarsidans huvudavtalsorganisationer betonar bland annat löneförhöjningar för att förbättra köpkraften, uppmärksammande av familjeledighetsreformen i avtalstexterna samt precisering av systemet för erfarenhetstillägg och prestationstillägg. Även precisering av bestämmelserna för arbetstidsplanering diskuteras.

Arbetsgivarnas representant eftersträvar bland annat lokalt avtalande om lönesättning och arbetstider samt att göra vissa försöksbestämmelser permanenta.

Förhandlingsparterna träffas nästa gång på distans måndagen den 24 januari. Målet är att uppnå ett avtal senast i slutet av februari.

Inom kyrksektorn arbetar just nu cirka 15 800 ordinarie anställda, och årsverkena beräknas till cirka 13 000.

Mer information: avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/sv/forhandlingslaget. Följ också JHL på Facebook och Twitter.