Gå till innehållet

SH-avtalsförhandlingarna körde igång

Fackförbundet JHL inledde måndagen den 17 januari förhandlingarna om SH-avtalet, dvs. det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal. Vid den första träffen gick parterna igenom den preliminära tidtabellen för förhandlingarna. Avtalsmålsättningar har ännu inte presenterats.

Förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal, dvs. SH-avtalet, inleddes måndagen den 17 januari genom överenskommelse om förhandlingstidtabellen. Vid följande möte, den 26 januari, presenterar parterna sina egna förhandlingsmål. JHL och Jyty presenterar sina gemensamma mål inom ramen för JAU (JHL:s och Jytys gemensamma förhandlingsorganisation).

Kommun- och välfärdsområdenas huvudförhandlingsgrupp koordinerar förhandlingarna som inletts inom alla kommunala avtalsområden (AKTA, SH, TS, TIM-AKA). Den kommer också att besluta om bland annat lönehöjningarnas nivå och allmänna anställningsförhållanden. JHL:s mål är bland annat rättvisa allmänna lönehöjningar enligt en blandad linje som gynnar de lägsta lönerna och ett separat löneprogram.

Vid SH-förhandlingarna som inleddes igår förhandlar man om texterna i löne- och arbetstidskapitlen. JHL kommer beträffande dem att fästa uppmärksamhet vid ökat välbefinnande i arbetet, utveckling av arbetstidsbestämmelserna och lönejämställdhet.

JHL representeras i förhandlingarna av ansvariga avtalsexperten Minna Pirttijärvi (förhandlingsgruppen, arbetstidsgruppen) och avtalsexpert Hanna Haukkasalo (lönegruppen).

Personalen representeras i förhandlingarna av tre kommunala huvudavtalsorganisationer: Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och vårdfackens förhandlingsorganisation SOTE ry. Arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Fackförbundet JHL:s allmänna avtalsmålsättningar.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken