Gå till innehållet

Avtalsmålen på bordet vid statens förhandlingar

Fackförbunden JHL och Pro samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU presenterade sina centrala avtalsmål då förhandlingsparterna träffades för andra gången. Också arbetsgivaren presenterade sina mål.

Huvudavtalsorganisationerna inom staten, dvs. JHL, Pro och FOSU eftersträvar i förhandlingarna bland annat en lönelösning som förbättrar köpkraften och betonar allmänna höjningar. Dessutom vill organisationerna förbättra arbetstidsbestämmelserna, utveckla lönesystemet och främja jämställdhet, likabehandling och arbetshälsa. Målet är bland annat förlängning av de avlönade familjeledigheterna.

Också arbetsgivaren, dvs. Statens arbetsmarknadsverk, presenterade sina egna mål. Till dem hörde bland annat en måttlig lönelösning, ändringar i ersättningarna för kostnaderna för arbetstid, semester och tjänsteresor samt avtalsändringar som föranleds av familjeledighetsreformen.

Försonlig förhandlingsstart

Förhandlingarna inleddes i god anda, även om arbetsgivarparten var förundrad över organisationernas stora antal förhandlingsmål. Parterna sätter sig nästa gång vid förhandlingsbordet måndagen den 24 januari och går då igenom målen mer i detalj.

JHL:s förhandlare vid statens förhandlingsbord är avtalsexperterna Jorma Viiala och Erika Mattsson.

Mer information:
Jorma Viiala, ansvarig avtalsexpert, 040 310 1215
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411