Gå till innehållet

Efterträdare för JHL:s branschchef Asara-Laaksonen sökes

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL förrättar sitt representantskapsval 7.2–1.3.2022. I juni väljer representantskapet förbundets ledning och styrelse utgående från valresultatet. JHL:s långvariga branschchef Teija Asara-Laaksonen vill meddela att hon går i pension efter sommaren. Hon har valts till branschchef fyra gånger sedan år 2001.

Att bygga upp och stärka JHL har varit en betydande livsuppgift för Asara-Laaksonen. Hon har skapat och upprätthållit samarbetsnätverk och arbetat tillsammans med aktiva beslutsfattare från förbundets kunniga personal och medlemskår. Det viktigaste i hennes karriär har varit alla hundratals möten med medlemmar såväl på arbetsplatser som på förbundets evenemang.

Före sin position i JHL:s ledning arbetade Teija Asara-Laaksonen länge som JHL:s företrädare KAT:s huvudförtroendeman i Vanda. Hennes erfarenhet om såväl fackverksamhet som kommunal- och rikspolitik i egenskap av representant för Vänsterförbundet har varit ovärderlig för hennes arbete som en central samhällspåverkare inom fackrörelsen.  Medlem i FFC:s styrelse har hon varit sedan år 2001.

Teija Asara-Laaksonen är glad över den lyckade kandidatuppställningen i JHL:s representantskapsval. Den uppvisar ett starkt stöd för fackrörelsen i en tid när rörelsen hotas från många olika håll.

– Fackrörelsens betydelse blir allt större nu när arbetstagarnas grundläggande rättigheter är under attack. Rörelsen behövs idag för att försvara samma saker som den i tiden skapades för. Anständiga arbetsvillkor, utkomst och möjligheter att utveckla sin bildning, konstaterar Asara-Laaksonen.

Till förbundets ledning väljs en ordförande och två branschchefer. Resultatet i representantskapsvalet avgör för vilken uppgift Asara-Laaksonens efterträdare slutligen sökes. Rekryteringen börjar efter valet.

Teija Asara-Laaksonen uppmuntrar förbundets medlemmar att rösta i valen

Vänsterns och de obundnas valförbund eftersträvar att stärka förbundet. Varje medlems utkomst är värd att kämpa för, oavsett hens livssituation och om hen arbetar inom en kommun, ett välfärdsområde, den privata sektorn, staten eller tredje sektorn, även under perioder av arbetslöshet. Löneuppgörelser ska stöda jämlikhet och målet om lika lön, vilket bland annat betyder att lågavlönade i fortsättningen bör få en större andel av löneförhöjningarna.

Arbetstiden ska förkortas utan sänkningar i lönenivån. Arbetsplatser ska uppmuntras till olika arbetstidsprövningar för att utveckla arbetsresultaten och arbetshälsan. Vi måste ta hand om miljön och säkerställa arbetslivets kvalitet även för kommande generationer.

– Talerätten måste äntligen införas till skydd för de svagaste i arbetslivet. Det är skamligt att Finland är på efterkälken i den här frågan, kritiserar Asara-Laaksonen.

Social- och hälsovårdsreformen berör JHL:s medlemmar betydligt, och måste genomföras på ett sådant sätt att både de arbetstagare som övergår till välfärdsområdena och de som stannar i kommunerna får sin ställning tryggad. Även de som arbetar med viktiga assistans- och stöduppgifter måste ha en säker ställning.

Teija Asara-Laaksonen uppmuntrar alla att använda sin röst i det viktiga välfärdsområdesvalet, och JHL:s medlemmar att rösta i JHL-valet som kör igång den 7 februari.

Mer information:

Teija Asara-Laaksonen

branschchef, JHL

0407706577