Gå till innehållet

Avtalsförhandlingar pågår vid flera bord

Fackförbundet JHL har redan i början av året kommit bra igång med kollektivavtalsförhandlingarna. Det är ännu långt till själva avtalen, vid flera bord pågår förhandlingarna fortfarande i flera veckor.

Under andra veckan i januari påbörjades förhandlingar inom flera av fackförbundet JHL:s branscher. Bland annat förhandlingarna om Avainta-avtalet, Järnvägsbranschens kollektivavtal, AKTA och Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal har kört igång under de senaste dagarna.  Man har även börjat förhandla om anställningsvillkoren för kommunernas timanställda.

Utöver det har förhandlarna tagit tag i kollektivavtalen för Finvera, Meritaito, Rådgivningsbranschen, Senatkoncernen, Arbetscentralerna och Institutet för arbetartradition.

Vi har ännu långt att gå innan vi ser resultat, men det finns fortfarande tid att fila på avtalen. Avtalsperioden för de första avtalen som JHL förhandlar om löper ut i slutet av januari 2022. De flesta av avtalen går ut i februari–mars 2022.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  jhl.fi/sv/aktuellt/teman/avtalsrorelsen-2022/forhandlingslaget/. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken