Gå till innehållet

Avtalståget har börjat rulla på järnvägarna: JHL eftersträvar förbättrad köpkraft och förbättrade arbetstider

Fackförbundet JHL har också inlett avtalsförhandlingar inom järnvägsbranschen. Löneförhöjningar måste förbättra köpkraften och man eftersträvar också förbättringar i arbetstiderna.

Förhandlingarna om det nya kollektivavtalet inom järnvägsbranschen inleddes på tisdagen den 11 januari.  JHL-medlemmarna inom branschen jobbar bland annat som konduktörer samt med många arbetsuppgifter inom godstrafik. Vid förhandlingarna representeras arbetsgivarna av Servicearbetsgivarna Palta.

Vid förhandlingarna eftersträvar JHL löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Fackförbundet vill också förbättra arbetstiderna inom branschen. Målet är att arbetsskiften planeras för en tillräckligt lång tidsperiod, att man håller fast vid bekräftade arbetsskiftsförteckningar och att man inte låter utföra under sex timmar långa arbetsskift inom branschen.

Branschens kollektivavtal gäller till utgången av februari 2022. För närvarande har JHL och Palta flera möten på kommande i januari-februari.

Följ med hur JHL:s avtalsförhandlingar framskrider via fackförbundets webbplats samt via JHL:s Facebook- och Twitter-konton med hashtaggarna #1001yrken och #JHLförhandlar.