Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s enkät avslöjar en stor kris inom småbarnspedagogik – över hälften upplever utmattning på jobbet varje vecka

Personalen inom småbarnspedagogik riskerar att bli utmattad på grund av den kontinuerliga bristen på arbetskraft och assisterande personal samt antalet barn som behöver stöd, avslöjar en enkät utförd av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Den nya lagen om småbarnspedagogik har förvärrat situationen, eftersom man inte får tillräckligt med behöriga lärare och barnskötarnas arbetsbörda har blivit orimlig.

Proffsen inom småbarnspedagogik har hamnat på gränsen av vad de klarar av. Över hälften av de proffs inom småbarnspedagogik som svarade på fackförbundet JHL:s enkät berättade att de upplever utmattning på jobbet minst varje vecka. Över 60 procent av respondenterna upplevde utmattning minst varje månad.

Över 2200 proffs inom branschen svarade på enkäten. Den största delen, 81 procent, jobbar på daghem. De som svarade är erfarna, 70 procent har jobbat över 10 år inom branschen. Av dem som svarade är 64 procent barnskötare inom småbarnspedagogik.

Resultatet är alarmerande. Mer personal borde omgående anställas särskilt till daghemmen så att man kan förhindra en fullständig kris i branschen, understryker JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den mest tydliga bristen inom småbarnspedagogik är en kontinuerlig brist på personal. Barnskötarna blir utmattade under sin arbetsbörda eftersom det ibland är omöjligt att få vikarier, lärarnas tid går åt att planera och det finns ingen assisterande personal. Det kan finnas många barn i gruppen som behöver rikligt med stöd, men endast det minimiantal vuxna som anges i lagen. Till råga på allt granskas personaldimensioneringen – antalet barn per vuxen – på nivån för hela daghemmet, inte för en enskild grupp.

Eftersom man sparar i stödtjänsterna, är barnskötarna tvungna att ta hand om daghemsassistenternas, assistenternas och anstaltsvårdarnas arbete. Dessutom har de ansvar för barnen då lärarnas tid går åt planering och möten, förklarar Sanna Pihakivi, sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet.

Problemen inom branschen förvärras av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft för några år sedan: då ökade man lärarnas andel av personalen och barnskötarnas andel minskades. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine vill att beslutsfattarna sätter fart på att omgående öppna den misslyckade lagen som hotar barnens välbefinnande, anställdas ork i arbetet och indirekt också Finlands ekonomi.

De JHL-medlemmar som jobbar inom småbarnspedagogik gör livsviktigt arbete som förutsätter närvaro på plats. Vem kommer i fortsättningen att ta hand om våra barn om proffsen blir utmattade på daghemmen och i familjedagvården?

Enkäten utfördes 15.11–2.12.2021. Länken till webbenkäten skickades till de medlemmar i fackförbundet JHL som jobbar inom småbarnspedagogik. Läs respondenternas kommentarer om situationen i branschen (på finska och svenska).

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Sanna Pihakivi, 050 439 7541