Gå till innehållet

Representantskapsvalet närmar sig: riksomfattande valjippo på distans

Fackförbundet JHL:s val närmar sig. Röstningen börjar 7 februari och då ordnar också JHL ett stort medlemsjippo på distans. Kom med!

Två viktiga val infaller genast i början av året. Så fort det första av dem – välfärdsområdesvalet – är förbi, står det andra för dörren, nämligen fackförbundet JHL:s val till representantskapet.

De nya ledamöterna i representantskapsvalet väljs med ett val som ordnas 7.2–1.3.2022. All information om val och röstning finns på valsidan.

Representantskapet är en maktfaktor att räkna med som utvecklare av arbetslivet i Finland. Därför har det betydelse vem du röstar på.

Valturnén omvandlas till ett evenemang på distans på grund av coronaläget

Den valturné som planerats för januari–februari måste avbokas på grund av den rådande coronasituationen. Ditt fackförbund JHL ordnar genast i början av februari ett valjippo, följ med nyheterna och kom med!

Uppdaterad 26.1. Precisering om att valkvällarna är inställda.