Gå till innehållet

Stärkandet av mänskliga rättigheter framskrider i företagsverksamhet – fackförbundet JHL är med och driver på en lag om företagsansvar

Tillsammans med fackrörelsen och medborgarorganisationer är JHL igen med och bedriver en kampanj för företagens ansvar för mänskliga rättigheter.

Finlands regering har förbundit sig till en nationell lag om företagsansvar. JHL var med i en ihärdig kampanj (länk på finska) som fördes av medborgare, företag och organisationer. Resultatet av kampanjen var en inskrivning i regeringsprogrammet om lagen om företagsansvar. Finnwatch inledde kampanjen på slutet av 2018.

Nu vill vi försäkra oss om att lagen om företagsansvar tas till riksdagen under den här regeringsperioden. Läs mer på Finnwatch:s sidor (på finska).

För närvarande förpliktar lagen inte företag att skydda mänskliga rättigheter i företagens leveranskedjor. Fortfarande hamnar sådana varor i butikernas hyllor som bland annat producerats med barnarbete eller tvångsarbete. Det är svårt eller faktiskt omöjligt för konsumenter att ta reda på under vilka förhållanden produkterna har tillverkats.

Produktionskedjan bör ställas i centrum

Lagen om företagsansvar skulle förplikta företag att åtgärda skadliga effekter på mänskliga rättigheter och miljön i hela produktions- och leveranskedjan. Då skulle konsumenter känna sig säkrare på att mänskliga rättigheter inte kränks och miljön inte förstörs vid produktionen av produkter och tjänster. Ansvaret för bakgrundsundersökningar får inte ligga på konsumenternas axlar.

Det kan finnas kränkningar av mänskliga rättigheter bakom statens eller kommunernas offentliga upphandlingar. Det finns många slags anvisningar om offentliga upphandlingar, men transparens och översyn försvinner lätt i underleveranskedjor.

Läs mer: Vastuu ihmisoikeuksista huomioitava myös julkisissa hankinnoissa (på finska, publicerad 12.12.2018)

För närvarande förbereds i Finland en reform av lagen om offentliga upphandlingar. Det är oerhört viktigt att de anställdas rättigheter förstärks, också i lagen om offentliga upphandlingar. Särskilt långa underleverantörskedjor utsätter för missbruk av arbetskraft.

I nuläget förpliktas man inte i tillräckligt hög grad att kräva information om underleverantörer vid upphandlingar. Vid upphandlingar förpliktas man inte heller tillräckligt att kräva information om hur leverantörer uppfyller sina miljöansvar, sociala och arbetsrättsliga ansvar samt sin ansvarsskyldighet i fråga om skatter och socialskyddsavgifter. Medborgarna måste kunna lita på att mänskliga rättigheter inte kränks vid offentliga upphandlingar som görs med skattepengar.