Gå till innehållet

Stort informationspaket från organisationerna till kommunernas beslutsfattare: Det finns mänskliga alternativ till konsulternas skoningslösa nedskärningslistor

Kommunernas vardag förändras i grunden inom de närmaste åren, då social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdenas ansvar. Ett färskt informationspaket erbjuder ett stort antal mänskliga synvinklar, med vars hjälp beslutsfattarna kan förbättra vardagen i den egna kommunen.

Fackförbundet JHL och många andra organisationer har publicerat ett digert informationspaket för de kommunala beslutfattarna i Finland. Materialet Tulevaisuuden kunta -kuntapäättäjän tehtävä -aineisto (på finska) sänds till alla kommuner i januari 2022.

Det är fråga om ett digert paket som erbjuder mänskliga perspektiv som alternativ till fortlöpande nedskärningar i servicen.

– Den kommunala beslutsfattaren kan presentera alternativ till konsulternas nedskärningslistor. Det måste finnas utrymme också för hopp och framtidsbygge, konstaterar fackförbundet JHL:s chef för samhällspåverkan Vesa Mauriala.

Kommunernas vardag förändras i grunden inom de närmaste åren, då tjänsterna inom social- och hälsovården samt äldreomsorgen överförs till välfärdsområdenas ansvar. Samtidigt försvinner en stor mängd skattepengar, som använts för produktionen av dessa tjänster.

Människornas vardag rullar på också i fortsättningen i kommunerna i Finland. Skolorna, daghemmen och biblioteken är livsviktiga tjänster som finländarna värderar högt.  Finländarna har också ett stort förtroende för de kommunala tjänsterna. Över 70 procent av finländarna anser att det är viktigt att de offentliga tjänsterna produceras av kommunerna eller välfärdsområdena. Informationen framkommer i den opinionsbarometer över de offentliga tjänsterna (på finska) som JHL låtit göra under våren 2021.

Kommunernas fullmäktigesalar är fulla av problemlösare, som kan göra den egna kommunen till en bättre plats. Det finns mycket att göra eftersom kommunernas vardag omvälvs av såväl klimatförändringen, befolkningens åldrande som ekonomisystem i förändring.