Gå till innehållet

JHL:s enkät: Lönen, kunderna och kollegerna är de viktigaste faktorerna som får arbetstagarna att hållas kvar inom social- och hälsovården

Inom social- och hälsovården är det viktigt att värna om människors ork och att yrkesproffsen får utföra arbetsuppgifter som motsvarar deras kunnande på arbetsplatser som leds på ett bra sätt, betonar JHL:s sakkunniga. Den viktigaste orsaken att hållas kvar i branschen är enligt en medlemsenkät en ordentlig lön.

Ledarskapet och arbetsfördelningen borde förbättras inom social- och hälsovården. På det sättet skulle yrkesproffsen orka bättre i sitt arbete, säger JHL:s ansvariga sakkunnig i arbetslivsfrågor Anne Ranta.

–Det behövs tillräckligt många arbetstagare för att ta hand om kundkretsens behov och yrkesproffsen ska få utföra arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning. Arbetet är fysiskt, psykiskt och socialt belastande och det ska vara möjligt att återhämta sig, säger Ranta.

Skötarna kan inte ensamma lösa branschens problem

Coronapandemin förvärrade branschens problem. Det var ibland omöjligt att få tag på vikarier, semestrarna sköts fram och arbetstagare överfördes till smittspårning och coronatestning. Under hösten har det ofta talats om bristen på skötare.

Anne Ranta påminner om att endast utökande av antalet skötare inte räcker till. Inom social- och hälsovårdstjänsterna är det livsviktigt att de så kallade servicekedjorna fungerar. Det betyder i sin enkelhet att också rengörings- och kosthållstjänsterna ska fungera smidigt. Annars går skötarnas tid åt till att torka bord och servera mat.

En överväldigande majoritet anser att jobbet är meningsfullt

Fackförbundet JHL lät i maj-juni göra en enkät med vilken man utredde vad som skulle få proffsen inom social- och hälsovårdsbranschen att hållas kvar i branschen. Det viktigaste visade sig vara lönen, som över 54 procent av respondenterna nämnde. Nästan 53 procent ansåg att det är kunderna som får dem att hållas i branschen. Också kollegerna och arbetets innehåll upplevdes som viktiga faktorer.

Kollegerna var viktiga särskilt för unga respondenter. Över 58 procent av 20–30-åringarna nämnde kollegerna som orsak att hållas kvar i branschen. De respondenter som närmade sig pensionsåldern ansåg att kunderna är den viktigaste orsaken att hållas kvar i branschen. 63 procent av respondenterna i åldern 60–70 år nämnde kunderna som orsak att hållas kvar i social- och hälsovårdsbranschen.

På basis av enkäten ser det sydligt ut som om arbetet i branschen upplevs som meningsfullt. Över 83 procent av respondenterna ansåg att arbetet är meningsfullt. Nästan 69 procent av respondenterna ansåg att de inspireras av arbetet.

JHL:s nätenkät besvarades av över 1 600 proffs inom social- och hälsovården.