Gå till innehållet

Fackförbundet JHL stöder sina medlemmars kampanjer i välfärdsområdesvalet

I välfärdsområdesvalet i januari avgörs hur social- och hälsovårdstjänsterna ordnas i framtiden. I välfärdsområdesfullmäktige kan du påverka hur din mormor vårdas och var den närmaste hälsocentralen finns. Ställ upp i valet, fackförbundet JHL stöder din kampanj!

Vid ingången av år 2023 kommer välfärdsområdena att ta hand om en stor del av de offentliga tjänsterna. Brandkårerna, äldreomsorgen och hälsocentralerna är exempel på verksamheter som kommer att överföras till välfärdsområdena.

Välfärdsområdena lotsas av välfärdsområdesfullmäktige. Fullmäktigeledamöterna beslutar var den närmaste brandstationen och hälsovårdscentralen finns.

Fackförbundet JHL vill att arbetstagarna som tillhandahåller de offentliga tjänsterna mår bra. Därför behövs beslutsfattare i välfärdsområdesfullmäktige som förstår sig på arbetstagarnas vardag. Du som är JHL-medlem, ställ upp i valet. Ditt fackförbund stöder dig ekonomiskt.

Ansök om valbidrag av fackförbundet JHL

Ansökningstiden för valbidrag börjar 15.12.2021 och löper ut 9.1.2022. 

Om du inte ännu är uppställd är det ingen fara: kandidatnomineringen är öppen fram till 14 december klockan 16.

Medlemmar i JHL och i JHL:s organisationsanslutna förbund som förbinder sig till JHL:s principer är berättigade att ansöka om bidrag. Valbidraget uppgår till 1000 euro per kandidat. Du ansöker om bidrag med en blankett som kommer att publiceras på JHL:s webbplats den 15 december. Valbidraget utbetalas efter att ansökningstiden löpt ut.

Valdagen i välfärdsområdesvalet är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen inleds den 12 januari och avslutas den 18 januari. Förhandsröstningen i utlandet avslutas redan den 15 januari.

JHL:s nio mål inför välfärdsområdesvalet

JHL:s medlemmar kan utnyttja förbundets mål i sitt valarbete. Med dessa nio metoder lyckas vi uppnå ännu bättre tjänster i Finland:

  1. Den offentliga sektorn ansvarar för serviceproduktionen
  2. Välfärdsområdet är en god arbetsplats
  3. Arbetstagare som mår bra höjer produktiviteten
  4. Frågan om äldreomsorgen måste lösas nu
  5. Utöver vårdarna behövs också andra proffs
  6. Hälsocentralen är en form av närservice
  7. Mentalvårdstjänster tillhör alla
  8. Handikapptjänster är en mänsklig rättighet
  9. Räddningstjänsterna ska tryggas.