Gå till innehållet

JHL godkände förhandlingsresultatet i Arkeas kollektivavtalstvist och avslutar strejken

Fackförbundet JHL och Arkea har nått en uppgörelse om bolagets kommande anställningsvillkor. JHL:s beslutande organ har godkänt förhandlingsresultatet. JHL avslutar strejken den 1 december klockan 16.

Fackförbundet JHL och Arkea har sent på kvällen den 30 november enats om ett förhandlingsresultat om bolagets anställningsvillkor. Förhandlingsresultatet utgör ett lokalt avtal inom ramen för kollektivavtalet för Avainta-arbetsgivarna.

JHL:s beslutande organ har behandlat och godkänt förhandlingsresultatet. Arkeas arbetstagare informeras noggrannare om avtalets innehåll.

Arkea meddelade i medlet av november att bolaget ämnar byta till ett billigare kollektivavtal. Förändringen skulle ha inneburit drastiska inkomstförluster för Arkeas lågavlönade arbetstagare.

Avtalet som ingåtts har upprättats inom ramen för befogenheterna inom kollektivavtalet för Avainta-arbetsgivarnas lokala avtalande. Avtalet säkerställer att Arkea förblir medlem i Avainta Arbetsgivarna rf. Avtalsperiodens längd beror på hur lång avtalsperioden blir för det kollektivavtal för Avainta Arbetsgivarna som sluts inkommande vår.

– Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla JHL:s medlemmar som förhindrade de försämrade anställningsvillkoren med en strejk, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena avslutar strejken vid Arkea eftersom man uppnådde ett avtal om anställningsvillkoren. JHL motsatte sig Arkeas kollektivavtalsshopping med en lång strejk som inleddes onsdagen den 17 november. Strejken avslutas onsdagen den 1 december kl. 16.

Mer information
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772