Gå till innehållet

Fackförbundet JHL och Arkea inleder förhandlingarna på nytt, strejken fortsätter tillsvidare

Stadsstyrelsen i Åbo beslutade överföra daghemmens och skolornas kosthåll till stadens egen verksamhet, men anställningsvillkoren för de arbetstagare som blir kvar vid Arkea är fortsättningsvis hotade. Fackförbundet JHL och Arkea inleder förhandlingarna på nytt. Strejken fortsätter tillsvidare för att sätta fart på förhandlingarna.

Stadsstyrelsen i Åbo beslutade på måndag kväll den 29 november att daghemmens och skolornas kosthåll överförs till stadens egen verksamhet som en in-house-funktion.

För de funktioners del som blir kvar vid Arkea, har stadsstyrelsen gett Arkea förhandstillstånd att byta kollektivavtal då den nuvarande avtalsperioden löper ut i slutet av februari 2022. Arbetstagarna och cheferna inom kosthållen skulle enligt planen övergå till turism- och restaurangbranschen MaRa ry:s kollektivavtal och arbetstagarna inom städning, fastighetsskötsel och -underhåll, förvaltning och kanslipersonal till fastighetsarbetsgivarna Kiinteistötyönantajat ry:s kollektivavtal.

– Politikerna i Åbo förstod endast delvis att stadsbornas tjänster äventyras om de produceras med struntlöner. De som är proffs på sitt jobb förtjänar ordentlig ersättning för det. Riktningen är rätt, men inte tillräcklig, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine om stadsstyrelsens beslut.

Dessutom förpliktade stadsstyrelsen Arkea att utan dröjsmål inleda förhandlingar med avtalsparterna om ett lokalt avtal för att trygga bolagets ekonomiska ställning. Åbo stad äger Arkea, men i slutändan är det vid förhandlingarna mellan bolaget och fackförbunden som anställningsvillkoren beslutas.

– JHL har haft förhandlingsberedskap redan länge och vi har redan tidigare framfört många olika förslag om anställningsvillkor för Arkea. Situationen har ändå stått stilla redan i två veckor till följd av bolagets ovilja att förhandla. Nu ser vi på hur stort allvar Arkeas ledning tar situationen den här gången, säger Niemi-Laine.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har som mål att Arkea fortsätter att tillämpa det nuvarande kollektivavtalet (Avainta-arbetsgivarna) och att arbetstagarnas anställningsvillkor hålls på en skälig nivå.

JHL inledde en strejk vid Arkea den 17 november eftersom bolaget avsåg byta till ett billigare kollektivavtal. Förändringen skulle föranleda stora inkomstförluster för arbetstagarna. Strejken fortsätter tillsvidare för att sätta fart på förhandlingarna.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772