Gå till innehållet

Så här fördelas platserna i JHL:s val: Till representantskapet väljs ledamöter från alla håll i Finland

Året närmar sig sitt slut, fackförbundet JHL går snart till val! De följande två veckorna går det ännu att ställa upp som kandidat. Nu vet vi med säkerhet hur platserna i representantskapet kommer att fördelas under mandatperioden som inleds 2022!

Fackförbundet JHL täcker hela landet och det finns ett stort antal regionkontor! Ledamöter från hela landet kommer att väljas in i förbundets representantskap. Representantskapets 120 ledamöter väljs per valdistrikt, och distrikten följer i sin tur samma indelning som regionkontoren har.

Fackförbundets centralvalnämnd har nu bekräftat hur många ledamöter från respektive distrikt som kommer att väljas in. Uträkningen gjordes i oktober 2021 utgående ifrån antalet medlemmar. Fördelningen ser ut så här:

Antal platser per valdistrikt

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12
 2. Södra Finlands valdistrikt, 36
 3. Inre Finlands valdistrikt, 18
 4. Lapplands valdistrikt, 5
 5. Östra Finlands valdistrikt, 10
 6. Uleåborgs valdistrikt, 10
 7. Österbottens valdistrikt, 10
 8. Satakunta valdistrikt, 8.
 9. Egentliga Finlands valdistrikt, 11

Totalt 120 platser

Antal platser enligt avtalsområde

 • Kommunerna, 80
 • Privata sektorn, 35
 • Saten, 4
 • Församlingarna, 1

Totalt 120 platser

Ställ upp som kandidat innan julruschen!

Kandidatnomineringen för fackförbundet JHL:s val är ännu i full gång, du har tid fram till 15 december 2021 att ställa upp i valet!

Valet förrättas 7.2–1.3.2022. Skriv upp dagarna och gör din röst hörd!