Gå till innehållet

Stor utmarsch i Åbo på måndag: JHL:s medlemmar samlas vid stadshuset för att kräva anständiga villkor vid Arkea

Fackförbundet JHL ordnar måndagen den 29 november en stor manifestation i Åbo. JHL:s medlemmar lämnar sina arbetsplatser klockan 13. Utmarschen gäller JHL:s medlemmar som jobbar vid Åbo stad och många av stadens bolag.

Cirka 3000 JHL-medlemmar lämnar måndagen den 29 november sina arbetsplatser i Åbo. Utmarschen börjar klockan 13 och avslutas klockan 16.

En del av dem som deltar i utmarschen samlas vid Åbo stadshus för att påminna om att anställningsvillkoren vid Arkea måste hållas i skick.

Stadsstyrelsen i Åbo tar vid sitt möte på måndag ställning till Arkeas kollektivavtalsfråga.

– Stadsstyrelsen har nu chansen att visa att den bryr sig om stadens anställda. Åboborna får skälig service när arbetstagarna som producerar den får skälig lön. JHL är berett att avsluta strejken då tvisten om anställningsvillkoren vid Arkea når en lösning, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I utmarschen deltar JHL-medlemmar som har sin arbetsplats vid Kaarea, Kuntec, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Turun seudun puhdistamo, Turun seudun vesi, Åbo Energi, Åbo Hamn, Åbo stad eller Åbo vattenförsörjning.

Fackförbundet JHL inbjuder också de strejkande vid Arkea att delta i manifestationen vid stadshuset. JHL:s branschchef Håkan Ekström deltar också i manifestationen. Utmarschen genomförs så att den inte äventyrar liv, hälsa eller egendom.

JHL inledde en strejk vid Arkea onsdagen den 17 november. Syftet med strejken är att motsätta sig bolagets avsikter att sänka arbetstagarnas inkomster. Strejken pågår tills vidare. Arkea Oy planerar att byta det nuvarande kollektivavtalet mot ett billigare. Denna kollektivavtalsshopping skulle sänka de lågavlönade arbetstagarnas inkomster med upp till 30 procent, beroende på uppgifter och arbetstid.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772