Gå till innehållet

JHL överväger fortsatta åtgärder vid Arkea: Åbobolaget går inte med på att förhandla och bryr sig inte om fackets förslag

Det av Åbo stad ägda bolaget Arkea Oy söker inte på allvar efter en lösning i bolagets kollektivavtalstvist. Fackförbundet JHL har inte blivit inbjuden till förhandlingar där man kan komma överens om anställningsvillkor.

Fackförbundet JHL fortsätter tillsvidare sin strejk vid servicebolaget Arkea i Åbo. Strejken märks till exempel i skolornas och daghemmens kosthåll, städning och fastighetsskötsel. Också vaktmästartjänsterna är stängda till följd av strejken.

Jag är förvånad över att Arkeas ledning inte visat något intresse för att avsluta strejken, som påverkar stadsbornas vardag. Vi är beredda att förhandla om anställningsvillkoren med snabb tidtabell, betonar Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Fackförbundet JHL har inte fått någon inbjudan till förhandlingsbordet, där man kan komma överens om de kommande anställningsvillkoren vid bolaget, även om Arkea påstår annat i offentligheten. Dessutom har JHL upprepade gånger föreslagit sparmetoder som kan genomföras utan byte av kollektivavtal för Arkea. Svaret har varit total tystnad. Niemi-Laine betonar att JHL aktivt söker en lösning i frågan. Strejken som inleddes förra veckan pågår fortfarande.

Fackförbundets styrelse behandlar situationen på torsdag. Då avgör JHL hur facket går vidare med frågan, ifall kollektivavtalsförhandlingarna inte innan dess fortsatt och en avtalslösning uppnåtts.

Under strejken har Arkea låtit JHL-medlemmar utföra städning av skolorna som nödarbete. Arkea söker inga ersättande lösningar, utan försöker bryta arbetstagarnas lagstadgade strejkrätt.

Nödarbetet motiveras med utlåtanden av lokala läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar och det försämrade coronaläget. JHL förstår att coronasmittorna måste bromsas och då spelar hygienen en avgörande roll. Fackförbundet vill ändå försäkra sig om att Arkea använder sig av nödarbete enligt lagar och förordningar.

Vi går på torsdag igenom alla beviljade arbetstillstånd från fall till fall och fattar nödvändiga nya beslut och avgöranden om avgränsningar, säger Niemi-Laine.

Arkea bryter också mot det lokala avtal som slöts år 2019. Avtalet gäller till slutet av år 2022 men Arkea ämnar byta kollektivavtal redan från ingången av år 2022. JHL anser att avtalet i praktiken förfallit redan i början av år 2020 om Arkea nu byter kollektivavtal. Det skulle innebära betydande extra kostnader för Arkea.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772