Gå till innehållet

Arkeas hårda nedskärningslinje åter på agendan – JHL inleder strejk vid Arkea onsdagen den 17 november

Det av Åbo stad ägda Arkea Oy planerar igen överföring av arbetstagarna till ett billigare kollektivavtal. Stadens koncernledning har gett planen sin välsignelse. Det sparprogram som parterna tidigare hade kommit överens om, räcker inte längre till för ledningen. Diskussionerna mellan fackförbundet JHL och Arkea har inte gett resultat. JHL tvingas ta strid för anställningsvillkoren med en strejk.

JHL har i samarbete med arbetstagarna vid Arkea framställt många sparförslag men de har inte fallit i god jord hos Arkea, bolaget som producerar fastighets- och kosthållstjänster. JHL kan inte gå med på Arkeas avsikter att avtalsshoppa ett billigare kollektivavtal. Bolaget ämnar kraftigt försämra anställningsvillkoren för över tusen anställda. JHL har inte något annat alternativ än att inleda en strejk.

Strejken börjar onsdagen den 17 november kl. 12.00. Den berör allt arbete som utförs av JHL:s medlemmar vid Arkea. Strejken avgränsas så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom.

Strejken syns till exempel vid daghemmens och skolornas kosthåll eftersom Arkea framställer måltider till alla Åbo stads daghemsenheter, grundskolor, yrkesskolor och gymnasier.

– Det är fackförbundets uppgift att se till att det går att leva på lönen. Arkea har återgått till avtalsshopping, vilket är ett hårt slag för arbetstagarna. Det är chockerande att Åbo stads beslutsfattare gett sin välsignelse till detta förfarande och inte föreslagit andra metoder, som till exempel tilläggsfinansiering. Det är beklagligt att åboborna hamnar i kläm, men vi har inget annat alternativ i den här situationen, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det av Åbo stad ägda bolaget Arkea Oy planerar att byta det nuvarande kollektivavtalet mot ett billigare. Denna kollektivavtalsshopping skulle sänka de redan från tidigare lågavlönade arbetstagarnas totala inkomster med 15–30 procent, beroende på uppgifter och arbetstid. Försämrade anställningsvillkor varken förbättrar servicens kvalitet eller höjer effektiviteten.

JHL betonar att förbundet är berett på att fortsätta arbetskonflikten om Arkea inte drar tillbaka sina planer på att försämra anställningsvillkoren.

JHL tog för två år sedan strid mot Arkeas kollektivavtalsshopping. Då kunde kollektivavtalsshoppingen förhindras med två strejker.

– Vi är också nu beredda att försvara våra medlemmars anställningsvillkor ända till slut, betonar ordförande Niemi-Laine.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Regionchef Maaret Laakso 040 5444 887