Gå till innehållet

Postningen av medlemskort och kalendrar har inletts

De medlemmar i fackförbundet JHL som har beställt medlemskortet i plast för åren 2022–2024 får kortet tillsammans med den Motiivi-tidning som utkommer i november. I samma postning ingår också fickkalendern om medlemmen har beställt den.

JHL:s medlemsutskick har börjat under vecka 45. Förbundets medlemmar får tillsammans med tidningen Motiivi 7/2021 ett följebrev, kalendern för år 2022 och medlemskortet för åren 2022–2024, som alltså gäller i tre år.

Eget medlemskort för över 70-åringar

Ett eget orange medlemskort skickas till JHL:s pensionärsmedlemmar som har fyllt 70 år.  Det här medlemskortet innefattar inte längre någon resenärsförsäkring.

Pensionärsmedlemmar som fyller 70 år under medlemskortets giltighetstid får ett pensionärskort lite före den 70:e födelsedagen. Fram till dess är deras ljusröda JHL-medlemskort giltigt. Det kortet innefattar resenärsförsäkring.

Om du inte får medlemspost från oss

Kontakta oss per e-post: jasenpalvelu@jhl.fi eller per telefon: 010 7703 430 (måndag–torsdag kl. 9–12). Notera att du inte längre kan beställa medlemskalendern för år 2022 i mittJHL. Den sista beställningsdagen var 23.9.2021. Du kan ännu kontakta regionkontoren och fråga om de har nästa års kalendrar kvar. Kalendrar skickas i efterhand fram till slutet av januari 2022 ifall det finns kalendrar kvar.

Om du har mobilkort

Medlemmar och studerandemedlemmar som har mobilkort får ett medlemspaket med följebrev, den medlemskalender som de har beställt samt tidningen Motiivi, men inget medlemskort i plast. De som har mobilkort kan beställa ett traditionellt plastkort i mittJHL.