Gå till innehållet

Fackförbundet JHL offentliggjorde sina teman inför välfärdsområdesvalet: Fokus på servicetillgången och arbetstagarnas välbefinnande

Invånarna på välfärdsområdena ska få sina social- och hälsovårdstjänster då de behöver dem. Servicen ska alltid finnas där som människorna finns. Arbetshälsan hos de personer som ansvarar för servicen ska sättas i skick och en löneharmonisering ska göras omgående. De här är fackförbundet JHL:s viktigaste mål inför välfärdsområdesvalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL betonar i sina mål inför välfärdsområdesvalet att servicetillgången ska tryggas på nära avstånd och att personalen som övergår till välfärdsområdet ska ha en god arbetshälsa.

– Tillgången till social- och hälsovårdstjänsterna ska vara snabb och enkel, nära människan. Man ska få vård vid hälsocentralen inom ramen för vårdgarantin och där som människor naturligt rör sig, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL betonar i sina mål inför valet att huvudansvaret för serviceproduktionen fortsatt ska förbli hos välfärdsområdet. Privata företag kan utnyttjas för att komplettera servicen.

Välfärdsområdet ska ansvara för hur, var och vem som tar hand om social- och hälsovårdstjänsterna för äldre, handikappade, yrkesarbetande invånare, barn och unga. Av den orsaken är det viktigt att så många proffs som möjligt inom social- och hälsovården ställer upp i valet och blir invalda. På det sättet synliggörs proffsens perspektiv om serviceproduktionen i beslutsfattandet, säger Niemi-Laine.

Förbundet betonar i sina valteman också arbetshälsan hos de personer som överförs till välfärdsområdet. Välfärdsområdena blir från och med år 2023 arbetsgivare för nästan 200 000 personer. Ledarskap, arbetsförhållanden och lönen ska vara i skick så att personalen hålls kvar på jobbet och man lyckas locka nya anställda till social- och hälsovården.

– Välfärdsområdet ska vara en attraktiv arbetsplats. En sådan, där man gärna jobbar. En viktig mätare för arbetstagarna är den lön man får för jobbet.  Därför ska löneharmonisering genomföras i snabb takt. Det här innebär att lönen för arbetstagare som utför samma uppgifter så fort som möjligt ska göras lika stor för alla, förtydligar Niemi-Laine.

JHL:s ordförande påpekar att social- och hälsovårdsreformen som helhet är en stor kraftansträngning för personalen och att ett lyckat genomförande av den har stor inverkan på rekryteringen av personal till branschen i framtiden.

Mer om välfärdsområdesvalet på den här sidan.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772