Gå till innehållet

JHL: Löneförhöjningarna skall förbättra köpkraften, låglönebranscherna behöver extra påslag

Fackförbundet JHL eftersträvar kännbara löneförhöjningar i samband med den kommande avtalsrörelsen. Förhöjningarna ska betalas huvudsakligen i form av allmänna förhöjningar till alla arbetstagare. Låglönebranscherna behöver inriktade förhöjningar så att de ogrundade löneskillnaderna kan jämnas ut.

Inför den kommande avtalsrörelsen kommer fackförbundet JHL inte att snegla på andra branschers förhöjningar utan gå in i förhandlingarna för att uppnå en förbättrad inkomstnivå för sina medlemmar. Varje yrkesproffs förtjänar att få en lön som det går att leva på, betonar JHL:s förhandlingschef för de offentliga avtalsområdena Kristian Karrasch.

– Arbetsgivarna säger med en mun att det råder skriande brist på yrkeskunniga arbetstagare inom många branscher. Jag kan ge ett gratis tips: då lönen och anställningsförhållandena är i skick, är det lättare att hitta duktiga arbetstagare.

Största delen av förhöjningarna ska betalas som generellt lönepåslag till alla arbetstagare som omfattas av avtalet. Ogrundade löneskillnader kan bäst jämnas ut då en del av förhöjningarna betalas i procent och en del i eurobelopp. Då är det frågan om en blandad löneuppgörelse.

Utöver lönerna eftersträvar JHL klara förbättringar i arbetstiderna. Arbetstagarna mår bättre, har mindre frånvaro från jobbet och företagets resultat förbättras då arbetstiderna flexar enligt livssituationen. Arbetstagarna ska kunna vara delaktiga i planeringen av arbetsskift.

– Inom många avtalsområden kan effektiviteten och välbefinnandet i arbetet höjas rejält då man fäster uppmärksamhet vid tiden som man är bunden till arbetet och vid att arbetsskiften är säkra och sunda, förklarar JHL:s förhandlingschef för de privata avtalsområdena Mari Keturi.

Under den kommande avtalsrörelsen kommer fackförbundet JHL att fästa allt mer uppmärksamhet vid lokalt avtalande.

– Vi vill utöka de lokala avtalen inom många frågor. Budskapet i vår medlemsenkät var entydigt: det är alltid förtroendemannen eller JHL:s medlemsförening som ska sluta de lokala avtalen, inte den enskilda medlemmen. Minimivillkoren fastställs å sin sida i det riksomfattande kollektivavtalet, det ska man inte avvika från lokalt, förtydligar Kristian Karrasch.

JHL:s förbundsstyrelse godkände förbundets allmänna avtalsmål i oktober. Förhandlingarna inom de största avtalsområdena kommer huvudsakligen att föras under vårvintern 2022.

Mer information:

Förhandlingschef Kristian Karrasch, de offentliga avtalsområdena, 040 728 9046 Förhandlingschef Mari Keturi, de privata avtalsområdena, 050 461 9315