Gå till innehållet

Utredning som fackförbundet JHL har drivit på framskrider: Ministeriets arbetsgrupp utreder hur den yrkeskunniga arbetskraften inom social- och hälsovården ska räcka till

JHL påminner om att problemen inom social- och hälsovården inte går att lösa endast genom att utbilda fler sjukskötare. Ministeriet inrättar en arbetsgrupp för att utreda hur man ska få tillräckligt med personal till branschens yrken i framtiden.

Problemen med arbetskraften inom social- och hälsovården är en aning närmare en lösning. Branschen har redan länge lidit av arbetskraftsbrist. Nu inrättar social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp för att utreda hur man i framtiden ska locka tillräckligt med personal till social- och hälsovården. Fackförbundet JHL föreslog redan för ett år sedan för minister Krista Kiuru (SDP) att en arbetsgrupp ska inrättas.

– Vi måste får tillräckligt med personal till social- och hälsovårdstjänsterna för att man också i framtiden ska kunna få vård och omsorg i Finland oberoende av hur många euro man har på kontot, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine betonar att endast skötarna inte kan lösa arbetskraftsbristen inom branschen. De äldre kan få god vård endast om stödtjänsterna är i skick. Det betyder att tillräckligt många städare, instrumentvårdare och kosthållsproffs ska anställas vid vårdinrättningarna och hälsocentralerna. Närvårdarna och sjukskötarna behöver stöd av vårdbiträden. Då det finns många olika proffs i arbetsgemenskapen, går inte skötarnas tid åt till att torka borden eller transportera maten.

Social- och hälsovårdsreformen är ett bra tillfälle att göra arbetsplatserna inom social- och hälsovården ännu mer attraktiva. En stor skara yrkesproffs kommer att övergå till välfärdsområdenas tjänst. Närmare 200 000 personer kommer i fortsättningen att vara anställda av välfärdsområdet. För att hitta personal, måste lönerna vara i skick.

I ministeriets arbetsgrupp ingår, utöver JHL, representanter för olika ministerier och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom välfärdsområdena. Arbetsgruppen inleder sitt arbete redan i november och fortsätter ända till den nuvarande valperiodens slut. Branschens arbetsgivare har nu ett bra tillfälle att höja social- och hälsovårdsyrkenas attraktivitet redan under kommande vinter, då branschens arbetsvillkor ska förhandlas om.

– Vartenda yrkesproffs har gjort sig förtjänt av löneförhöjning. Nu är det dags att jämna ut de ogrundade löneklyftor som finns mellan olika yrken och mellan könen. Rejäl lön och rättvisa anställningsvillkor är ett snabbt sätt att locka fler kunniga sökande till branschen, betonar Niemi-Laine.

Mer information:

Fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772