Gå till innehållet

JHL:s e-tjänster är åter i bruk, också telefontjänsten är öppen

Det omfattande avbrottet i JHL:s e-tjänster är över. Också medlemsservicens telefontjänst är öppen.

Det skedde ett avbrott i JHL:s e-tjänster måndagen 1.11. Enligt serviceleverantören är avbrottet nu över. Den elektroniska anslutningsblanketten och de tjänster som kräver inloggning (mittJHL, minFörening och minaKurser) är åter i bruk. Också medlemssidorna och sidorna för de aktiva är i bruk.

Också JHL:s medlemsservice betjänar igen per telefon.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet har förorsakat.