Gå till innehållet

Representantskapsvalet och avtalsförhandlingarna präglar kraftigt fackförbundet JHL:s verksamhet nästa år

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 28 oktober förbundets verksamhetsplan för år 2022. Årets början präglas av välfärdsområdesvalet för genomförande av social- och hälsovårdstjänsterna. Genast därefter ordnas JHL:s representantskapsval. Avtalsförhandlingarna lugnar inte ner vårens verksamhet. Dessutom intensifierar förbundet sin medlemsrekrytering bland unga, unga vuxna och invandrare.

JHL:s representantskap förde en livlig diskussion om förbundets verksamhetsplan för inkommande år. Våren 2022 blir hetsig då både valen och avtalsförhandlingarna infaller. Områdesvalet och det egna JHL-valet har stor inverkan på ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och valen sätter sin prägel på vårvintern hos JHL. Valen är inte därmed överstökade eftersom det nya representantskapet i juni väljer ordförande, branschchefer och ny styrelse för fackförbundet.

Det blir fart och fläng under våren då JHL i januari inleder avtalsförhandlingar om medlemmarnas anställningsvillkor. Förhandlingarna kan komma att bli svåra. Det är också möjligt att förhandlingarna drar långt ut på tiden, ända till våren.

Vi förbättrar JHL-medlemmarnas anställningsvillkor

Kollektivavtalsförhandlingarnas tyngdpunkt vilar på förbättring av medlemmarnas anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utkomst. Kollektivavtalsförhandlingarna 2022 är den mest synliga verksamheten i anknytning till tyngdpunktsområdet. De avtalsområden som drabbats hårt av coronapandemin samt de stora strukturella förändringarna (SH-avtalets tillkomst) inom den offentliga sektorn kan i värsta fall förorsaka att kollektivavtalsförhandlingarna drar ut på tiden ända till sommaren.

Unga vuxnas och invandrares medlemskap ska förstärkas

Organiseringsarbetet och medlemsrekryteringen stöds på många sätt. Höstens intensivveckor inom medlemsrekryteringen fortsätter på samma sätt som föregående år. Arbetet för att förbättra invandrarnas organiseringsgrad fortsätter och verksamheten för de unga stärks.

Medlemsförankringen stärks genom att utveckla medlemsservicens kvalitet och med olika evenemang. Som motvikt till nästan två års coronatristess planeras ett vinterevenemang för unga och ett evenemang för hela medlemskåren med familjer under namnet Irti koronasta (Ur coronans grepp).

Mer slagkraft i den lokala intressebevakningen

De kommande välfärdsområdena och de förändringar som de medför inom social- och hälsovårdsbranschen och stödtjänsterna förutsätter omformningar i föreningsstrukturen och förtroendemannaorganisationen. Förändringarna har redan inletts. Föreningarna bearbetar föreningsstrukturen tillsammans med regionkontoren. I praktiken innebär det här sammanslagningar av föreningar.

Utöver välfärdsområdena tar framtidens kommuner form och ska fortsatt ansvara för välfärd, bildning och kommunens livskraft. Också det kommunala fältet har som mål att säkra föreningarnas struktur och verksamhet samt identifiera och genomföra nödvändiga förändringar i förtroendemannaorganisationen.

Den yrkesinriktade verksamheten går mot nya dimensioner

Under slutet av hösten 2021 inrättades en enhet för yrkesinriktad utveckling. Den har i uppgift att följa upp vad som sker inom de olika yrkesområdena. Den yrkesinriktade verksamheten eftersträvar ännu fastare samarbete med medlemmarna, de aktiva och förbundet.

Klimatförändringen syns i förbundets verksamhet

År 2020 godkände JHL:s representantskap bromsandet av klimatförändringen som en del av förbundets arbete. Under det innevarande året fick förbundet ett Green Office -certifikat. Arbetet för att bromsa klimatförändringen fortsatte med att JHL lät göra en utredning om klimatkrisens inverkningar på förbundets medlemmars arbete och framtid. Ifall samarbetet med Arbetshälsoinstitutet får finansiering, får arbetet fortsätta med forskning där man kartlägger klimatåtgärder på arbetsplatsnivå vid JHL-medlemmarnas arbetsplatser.

JHL förnyar sin webbplats

JHL:s webbplats på jhl.fi förnyas både till utseende och innehåll. Utgångspunkten för förnyelsen är att utarbeta sidor som fungerar problemfritt med mobilapparater. Målet är att vi ska kunna börja använda de nya webbsidorna i början av 2023.