Gå till innehållet

Medlemskap i fackförbundet JHL är i fortsättningen ännu förmånligare än förr: Nästa år är medlemsavgiften jämnt en procent av inkomsterna

JHL är nästa år både Finlands bästa och förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena. Representantskapet beslutade om kännbara sänkningar i förbundets medlemsavgifter. Både förbundets förvärvsarbetande medlemmar och en del av pensionärsmedlemmarna får sänkt medlemsavgift.

JHL:s representantskap godkände en modig budget vid sitt höstmöte. Det här gör medlemskap i fackförbundet ännu mer attraktivt. År 2022 är fackförbundets medlemsavgift endast en procent av bruttoinkomsterna. I summan ingår medlemskap i arbetslöshetskassan. Förbundets andel är 0,7 procent och a-kassans andel 0,3 procent av medlemsavgiften.

Förändringen är markant i jämförelse med nuläget. År 2021 är fackförbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift totalt 1,38 procent.

– Vi hoppas att den sänkta medlemsavgiften höjer förbundets attraktivitet och ger oss nya medlemmar som får ta del av Finlands bästa intressebevakning. De sänkta intäkterna från medlemsavgifterna kompenseras med den förmögenhet som flutit in hos förbundet under flera årtionden. Vi utnyttjar den starka balansen till fördel för dem som den tillhör, motiverar JHL:s ekonomidirektör Jan Saarinen.

Också en del av pensionärerna får förmånligare medlemsavgift

förmånligare än till exempel hos facken Super och Tehy.

Förbundets minimimedlemsavgift förblir oförändrad nästa år. Den är också i fortsättningen åtta euro i månaden. Undantaget är medlemsavgiften för 70 år fyllda medlemmar. Den är i fortsättningen endast fem euro i månaden.

Medlemsavgiften för yrkesutövande medlemmar är som förut 20 euro i månaden.

Också ett medlemsavgiftstak togs i bruk beträffande medlemsavgifterna. I fortsättningen kostar medlemskap i fackförbundet högst 600 euro per år. Beslutet om medlemsavgiftstaket fattades efter omröstning med klara siffror.

Återbetalningen till föreningarna förblir oförändrad 

Trots att medlemsavgifterna sänks, förblir andelen av JHL:s inkomster som återbetalas till föreningarna oförändrad. Föreningarna får nästa år 20 procent av de medlemsavgifter som förbundet uppbär. De sänkta medlemsavgifterna innebär att förbundets intäkter sjunker avsevärt, men en kompensation utbetalas till föreningarna för detta. På det sättet förblir föreningarnas inkomster på samma nivå som år 2021.