Gå till innehållet

Noggranna definitioner för digitala färdigheter, motionsrätt till alla, reklamkampanj och 15 andra motioner: Representantskapets motioner har nu behandlats

Fackförbundet JHL:s representantskap förde en livlig diskussion om motionerna, som även i år representerade många olika teman. En av motionerna gick till omröstning och representantskapet beslutade anställa en ny översättare till förbundet. Bland förslagen som gick vidare till fortsatt beredning fanns en motion med förslag om att erbjuda alla JHL:s medlemmar motionsrätt.

JHL:s representantskap tog vid sitt höstmöte ställning till totalt 18 representantskapsmotioner. Motionerna representerade många olika teman.

I fem motioner ingick ett förslag om att anställa en ny översättare till förbundet eftersom det behövs allt mer svenskspråkigt material. Förslaget gick till omröstning och representantskapet godkände med klara siffror att en ny översättare ska anställas.

En del av motionerna tog tag i mindre helheter, såsom Tv-marknadsföring, i andra föreslogs riksomfattande definitioner för digitala färdigheter som krävs i arbetet.

I motionerna föreslogs också aktivare användning av ordet ”fackförbund” i samband med JHL:s namn, kultursedlar till medlemmarna och bevarande av pensionärernas försäkringsförmåner. Dessutom ville man i motionerna utvidga inkvarteringsrätten vid JHL-institutets kurser, omforma bonuspoängsystemet för föreningarnas bruk, inrätta en arbetsgrupp för fastställande av digitala färdigheter och utreda digitaliseringens inverkningar på JHL-medlemmarnas arbete samt förändringar i olycksfallsförsäkringen för distansarbete.

En del av motionerna gick till fortsatt beredning

Bland annat en motion med förslag om utvidgad motionsrätt i JHL:s representantskap framskred till fortsatt beredning.

I motionen föreslås att motionsrätten utvidgas att omfatta alla medlemmar. Enligt de nuvarande stadgarna har ledamöterna i JHL:s förbundsstyrelse, JHL-föreningarnas styrelse och representantskapet rätt att lämna in motioner. Motionen tas upp på nytt då fackförbundets stadgar tas upp till handläggning nästa gång.

Tre motioner framskred den här gången till avtalsmålsättningsberedning. De innehöll förslag om ledighet med lön vid en närståendes begravningsdag, arbetarskyddsfullmäktiges ställning i Avainta-avtalet och utvidgad utbildningsrätt.